hDaglig Verksamhet

Egen regi
LSS 9§10
Vuxna

Stort fokus på dagliga verksamheten

Trehörna erbjuder LSS-boende och sysselsättning för vuxna med intellektuella och psykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi erbjuder en kombination av olika sorters boenden och en bred daglig verksamhet. VI arbetar med beprövade metoder som bygger på tydliga strukturer, framförallt lågaffektivt bemötande och Collaborative Problem Solving (CPS).

Daglig verksamhet och aktiviteter

På Trehörna lägger vi stort fokus på vår dagliga verksamhet där dagarna ska uppmuntra till aktivitet och bjuda på positiva möten. Vi erbjuder en mängd individuellt anpassade verksamheter. Det är dina behov och önskemål som styr valet av daglig sysselsättning. Hos oss kan du välja mellan bland annat enklare tillverkning, montering, packning och prismärkning. För många är detta ett riktigt arbete. Här finns också möjlighet till arbetsträning, framförallt för yngre boende. För personer med autism är vävning, som innehåller repetitiva arbetsmoment, en trygg sysselsättning. Sömnad ger även möjlighet att utveckla dina kreativa sidor. Här finns också en tidningsgrupp som producerar fyra till sex nummer per år. En annan populär sysselsättning är den estetiska verksamheten där du har möjlighet att uttrycka dig i en målargrupp. Andra sysselsättningar på Trehörna är tryckning av servetter, textilarbete och musik.

Vi har behandlingsinriktade grupper för personer som är i behov av särskilt strukturerad och individuellt anpassad verksamhet. Det finns också grupper med extremt strukturerad sysselsättning av enklare art för personer med försämrad förmåga. Här handlar det om individuell sysselsättning i form av utearbete eller egen vald aktivitet med en eller flera handledare.

Merparten av de boende på Trehörna deltar i vår vuxenundervisning. Undervisningen består av teoretiska ämnen samt arbete med datorer. Vid sidan av daglig sysselsättning är fysiska aktiviteter också viktiga för att må bra. På Trehörna finns möjlighet till styrketräning, promenader och även qigong.

Medbestämmande och anhörigträff

Vilken sorts daglig verksamhet du kommer att syssla med beror naturligtvis på vilka önskemål och behov du har. Samma sak gäller fritidsaktiviteterna som är både enskilda och gemensamma. En gång om året bjuder vi in anhöriga och legala företrädare till en gemensam träff.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Trehörna daglig verksamhet

Busshållplatser finns i närheten av vår verksamhet som i huvudsak ligger lantligt med naturen inpå knuten. Service och butiker finns i våra närsamhällen.

På Trehörnas boenden och dagliga verksamhet finns cirka 253 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Hälso- och sjukvård: sjuksköterska i samarbete med placerande kommuner och landsting. På LSS-bostäder i Ryd, för äldre personer med funktionsnedsättningar, finns undersköterskor. Trehörna har arbetsterapeut samt personal med målgruppsinriktade vidareutbildningar inom exempelvis neuropsykiatri.

Trehörna daglig verksamhet på Instagram

Trehörna daglig verksamhet på Youtube