hDaglig Verksamhet

Egen regi
1
LSS 9§10
Vuxna
ADD, ADHD, Aspergers, Autism, Intellektuell funktionsnedsättning, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, Psykosociala problem, Självskadebeteende, Tvångssyndrom
77

Daglig verksamhet i Tingsryd

På Trehörnas dagliga verksamhet lägger vi stort fokus på att dagarna ska uppmuntra till aktivitet och bjuda på positiva möten. Vi erbjuder en mängd individuellt anpassade verksamheter. Det är dina behov och önskemål som styr strukturen över dagen.

I det vi kallar dagcenter kan du välja mellan bland annat enklare tillverkning, montering, packning och prismärkning. Dessa sysselsättningar är arbeten vi gör åt lokala företag och är arbetsmoment som uppskattas av dig som vill ha repetitiva arbetsmoment.

Vi har två grupper som sysslar med kreativt skapande. Där finns möjlighet att lära sig sömnad och vävning men också att uttrycka sig i färg och form. Dessa grupper kallar vi Väven och Fiolen. Trehörna är stolt över sin tidningsgrupp som sedan över 20 år producerar fyra till sex nummer per år. Nu finns tidningen också i digital upplaga som publiceras på Trehörnas Youtubekanal.

Trehörna erbjuder deltagarna individuellt anpassad sysselsättning i både musik och instrument, pedagogisk verksamhet samt i det vi kallar Utegruppen. Den är ett stöd för vår vaktmästare och tilldelas arbetsuppgifter som att klippa gräs, skotta snö, plantering samt renhållning av vår utomhuspool. Trehörna har även ett fullvärdigt gym med möjlighet till både individuell träning tillsammans med personal och gruppträning.

Gemensamma aktiviteter i grupp sker också för dem som vill och kan delta. Musikstunder i grupp, teatergrupp och aktuella frågor Quiz med mera. Teatergruppen sätter varje år upp en föreställning där alla våra enheter på daglig verksamhet är delaktiga med att skapa rekvisita, kostymer, manus och musik. Teatergruppen framför teatern på dagliga verksamhetens sommarfest i juni. Föreställningen är mycket uppskattad av boende, personal och anhöriga.

Varje deltagare har en dagstruktur samt tydliga mål i sin genomförandeplan som upprättas tillsammans med deltagarens stödperson på sysselsättningen. Syftet är att få en förutsägbar vardag och skapa förutsättningar för att du som är här ska känna meningsfullhet och personlig utveckling.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Trehörna daglig verksamhet

Trehörnas dagliga verksamhet ligger belägen på Trehörnaområdet, cirka två km från det lilla samhället Urshult, Tingsryd kommun. Daglig verksamhet ligger naturskönt med en beteshage bredvid samt nära till skogen och fina promenadstigar.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Trehörnas dagliga verksamhet arbetar 23 personer i olika åldrar, både män och kvinnor. Här finns en gruppchef. Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller barn- och fritidsprogrammet. Personalen har gått utbildning i lågaffektivt bemötande (studio 3) samt tydliggörande pedagogik. Daglig verksamhet har en ansvarig sjuksköterska som är kopplad till enheten, och det finns även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut för de boende på Trehörnas dagliga verksamhet.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.

Trehörna daglig verksamhet på Youtube