hDaglig Verksamhet

Egen regi
1
LSS 9§10
Vuxna

Daglig verksamhet i Tingsryd

Trehörna erbjuder LSS-boende och sysselsättning för vuxna med intellektuella och psykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi erbjuder en kombination av olika sorters boenden och en bred daglig verksamhet. Vi arbetar med beprövade metoder framförallt lågaffektivt metod och tydliggörande pedagogik.

Sysselsättning på daglig verksamhet

På Trehörna lägger vi stort fokus på vår dagliga verksamhet där dagarna ska uppmuntra till aktivitet och bjuda på positiva möten. Vi erbjuder en mängd individuellt anpassade verksamheter. Det är dina behov och önskemål som styr strukturen över dagen.

I det vi kallar dagcenter kan du välja mellan bland annat enklare tillverkning, montering, packning och prismärkning. Dessa sysselsättningar är arbeten vi gör åt lokala företag och är arbetsmoment som uppskattas av de deltagare som vill ha repetitiva arbetsmoment.

Vi har även två grupper som sysslar med kreativt skapande. Där finns möjlighet att som deltagare både lära sig sömnad, vävning men också att uttrycka sig i färg och form. Dessa grupper kallar vi Väven och Fiolen.

Trehörna är stolt över sin tidningsgrupp som producerar fyra till sex nummer per år vilket de gjort i över 20 år. Nu finns tidningen också i digital upplaga som publiceras på Trehörnas Youtubekanal.

Trehörna erbjuder deltagarna individuellt anpassad sysselsättning i både musik & instrument, pedagogisk verksamhet samt i det vi kallar Utegruppen. Utegruppen är ett stöd för vår vaktmästare och tilldelas arbetsuppgifter som att klippa gräs, skotta snö, plantering samt renhållning av vår utomhuspool. Trehörna har även ett fullvärdigt gym med möjlighet till både individuell träning tillsammans med personal och gruppträning.

Gemensamma aktiviteter i grupp sker också för de som vill och kan delta. Musikstunder i grupp, teatergrupp och aktuella frågor Quiz med mera.

Teatergruppen sätter varje år upp en föreställning där alla våra enheter på daglig verksamhet är delaktiga med att skapa rekvisita, kostymer, manus och musik. Teatergruppen framför teatern på dagliga verksamhetens sommarfest i juni. Föreställningen är mycket uppskattad av boende, personal och anhöriga.

Varje deltagare har en dagstruktur samt tydliga mål i sin genomförandeplan som upprättas tillsammans med deltagarens stödperson på sysselsättningen. Syftet är att få en förutsägbar vardag och skapa förutsättningar för att deltagaren ska känna meningsfullhet och personlig utveckling.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Trehörna daglig verksamhet

Busshållplatser finns i närheten av vår verksamhet som i huvudsak ligger lantligt med naturen inpå knuten. Service och butiker finns i våra närsamhällen.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Trehörnas boenden och dagliga verksamhet finns cirka 253 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Hälso- och sjukvård: sjuksköterska i samarbete med placerande kommuner och landsting. På LSS-bostäder i Ryd, för äldre personer med funktionsnedsättningar, finns undersköterskor. Trehörna har arbetsterapeut samt personal med målgruppsinriktade vidareutbildningar inom exempelvis neuropsykiatri.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.

Trehörna daglig verksamhet på Youtube