Nytida Boendestöd för att klara vardagen

Boendestödets syfte är att stötta dig i att klara ditt hem och din vardag

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för särskilda målgrupper i eget boende. Till särskilda målgrupper hör till exempel personer funktionsnedsättning, psykisk ohälsa samt ibland också olika former av missbruk- eller hemlöshetsproblematik. Boendestödet ska underlätta för den enskilde personen att hantera sin vardag. Det är individuellt anpassat och utformas i samarbete mellan dig, handläggare och boendestödjare.

Nytida erbjuder dig alltid

  • Stöd att utveckla självständighet
  • Individuellt och respektfullt bemötande
  • På dina villkor

Här hittar du Nytidas boendestöd

Så här går det till att söka en plats i våra boendestöd

1. Ansök om insats

Du vänder dig till kommunen för att ansöka om boendestöd.

2. Kommunen fattar beslut

Du träffar en biståndshandläggare. Kommunen fattar därefter beslut om plats.

3. Välj omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja boendestöd.

Med boendestöd får du stöd i vardagen och med sociala kontakter

Vi hjälper till att skapa en struktur på vardagen. Du kan få stöttning i vardagliga aktiviteter som att tvätta, städa, handla och laga mat. Vi kan ge dig stöd att sköta din ekonomi och söka sysselsättning.

Vi kan också hjälpa och stötta dig i kontakter med myndigheter och andra samhällsfunktioner samt i sociala situationer som kan vara svåra eller krävande. Det kan vara att umgås med kompisar och anhöriga eller att skaffa nya vänner, träna, planera semester eller att få hjälp att komma iväg på evenemang. Våra medarbetare är också en bra social kontakt för att motverka ensamhet.

Där behov finns kan vi också stötta till drogfrihet/psykiskt hälsa genom stöttande samtal och kontakt med behandlare.


Bred och mångårig erfarenhet av boendestöd

Inom Nytida finns en bred och mångårig erfarenhet av stöd och behandlingsarbete med lägenheten som en central plattform. Tillsammans med den enskilde personen kartlägger vi vilka unika behov som finns samt vilka insatser som krävs för att möta dessa behov. Vi fokuserar framför allt på din egna förmåga och hjälp till självhjälp. Med ett coachande förhållningssätt hjälps vi åt att identifiera de små stegen som leder till stora förändringar.


Så här ansöker du om boendestöd

Du ansöker om stöd hos socialtjänsten i kommunen där du bor.

Vanliga frågor och svar om Nytidas Boendestöd

Lyssna