Nytidas särskilda boenden – omvårdnad och stöd

Särskilt boende (bostad med särskild service) erbjuds personer med psykisk funktionsnedsättning, samsjuklighet med eller utan fysisk funktionsnedsättning samt ibland även med problematik i form av till exempel missbruk.

Tjänsten ges enligt Socialtjänstlagen, en del av våra särskilda boenden tar också emot enligt, LPT, LRV eller LVM.
Nytidas särskilda boenden finns på flera orter i Sverige. De är utformade på olika sätt utifrån den enskildes behov av stöd och omvårdnad. I ett särskilt boende bor du som regel från tre månader till mer permanent under flera år. Nytida erbjuder boende och omvårdnad av god kvalitet och utifrån våra boendes behov. Vi arbetar med den enskildes behov som utgångspunkt.

Alltid på Nytidas särskilda boenden

  • Kompetens
  • Arbete utifrån klientens genomförandeplan och våra kunders uppdrag
  • Aktivt arbete med återhämtning och kravanpassning
  • Veckovisa aktiviteter

Kontakta mig för en plats

Ulf Högberg

Ulf Högberg

Placeringssamordnare
Tyvärr, inga sökträffar.

Här finns Nytidas särskilda boenden

På Nytida särskilda boenden får du återhämtning och stöd i vardagen

Den som kommer till våra särskilda boenden får en möjlighet till återhämtning och får stöd i att få struktur i sin vardag. Vi skapar fasta rutiner med regelbunden sömn samt mat och medicin på bestämda tider. Vi arbetar utifrån behandlingsmodellen Ett självständigt liv, ESL. Med utgångspunkt i den enskildes genomförandeplan utgår vi från de individuella förutsättningarna och aktuell dagsform och möter personen där hen är.

På våra särskilda boenden skapar vi meningsfulla aktiviteter för dem som bor här. Ibland kan det vara i form av arbete åt något företag eller en praktikplats. Annars hittar vi lämplig sysselsättning inom verksamheten.

Anhöriga och närstående är självklart välkomna att hälsa på om den boende så önskar.


Egen lägenhet när du bor på särskilt boende

Du som bor i våra särskilda boenden har en egen lägenhet med pentry som du själv möblerar med egna möbler. Om behov av möblering finns så kan vi bistå med detta.
Maten tillagas på plats, och du väljer själv om du vill äta i vår matsal eller i den egna bostaden


Metoder och arbetssätt på särskilt boende

På våra särskilda boenden arbetar vi med utgångspunkt i det vi kallar Nytidas ramverk för pedagogik som består av fem begrepp: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.
Hos oss använder vi olika metoder och förhållningssätt, såsom MI (motiverande samtal) och ESL (ett självständigt liv). Vår utgångspunkt är det lågaffektiva bemötandet i mötet med den enskilda personen. Vi har en egen utbildningsverksamhet Lära som erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling .


Hämtning och lämning till boendet

På våra särskilda boenden kan vi bistå med att hämta och lämna personen som ska bo hos oss. Det är många gånger ett bra sätt att lära känna varandra och kan skapa trygghet inför flytten.


Nära dialog med handläggare

Vi vill ha en god dialog och ett gott samarbete med dig som är handläggare med ansvar för placeringen. Därför utser vi tidigt en kontaktperson bland våra medarbetare som kontinuerligt håller dig uppdaterad och informerad.
En av Nytidas styrkor är att vi är flexibla och kan möta olika behov. Vi har flera boenden med kompetens kring somatisk vård, samsjuklighet och komplex problematik. Vi har också specialinriktningar mot till exempel Huntingtons sjukdom. Vi är i duktiga på att, med utgångspunkt i genomförandeplanen, se var individen befinner sig. I dialog med dig som är handläggaren och klienten arbetar vi för att hitta vägar framåt.


Kompetenta medarbetar på våra särskilda boenden

Samspelet mellan medarbetare och boende är avgörande för att kunna skapa en trygg miljö för dem som bor hos oss. Våra medarbetare har ett gott bemötande och vet att det kan ta tid att bygga förtroendefulla relationer.
Våra medarbetare har den utbildning som behövs för uppdraget. Vi har boendestödjare som är undersköterskor, med eller utan specialistutbildning, med KY/YH utbildning eller högskoleutbildning inriktning socialt arbete, omvårdnad eller beteendevetenskap.

Våra chefer har relevant högskoleutbildning, till exempel med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Vi har medarbetare på plats dygnet runt.
I våra verksamheter finns sjuksköterskor och på vissa boenden har vi också arbetsterapeuter och/ eller fysioterapeuter anställda. Läkare inom psykiatri är anställda på vissa verksamheter, annars finns etablerade rutiner där läkare besöker verksamheterna på regelbunden basis.


Beslut om plats på särskilt boende

Beslut om en plats på Nytidas boenden fattas av kommunens biståndshandläggare eller myndighet.

Vanliga frågor och svar om Särskilt boende

Här hittar du andra boendeformer

Lyssna