Nytidas HVB för barn och unga – en nystart

HVB, hem för vård eller boende, för barn och unga är verksamheter som bedriver behandling eller är inriktade på omvårdnad, stöd eller fostran.

I Nytidas HVB arbetar vi för att tillsammans med barnet eller ungdomen lägga grunden för ett framtida liv med god livskvalitet.

Nytida tar emot barn och ungdomar från 11 år till och med 20 år med problematik inom missbruk eller riskbruk, kriminalitet, riskbeteende, utåtagerande och psykosocial problematik samt där neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kan försvåra problematiken. Placering sker utifrån socialtjänstlagen.

Alltid på Nytida

  • Delaktighet – att barnen och ungdomarna är delaktiga i sin behandling är en förutsättning för resultat
  • Transparens – vi är öppna med hur vi arbetar gentemot barn/ungdom, uppdragsgivare och vårdnadshavare
  • Mätbarhet – vi arbetar systematiskt, följer upp och utvärderar våra insatser regelbundet
  • Sjuksköterska kopplad de flesta av våra verksamheter

Söker du en plats?

Kontakta oss på Placeringsförfrågan:

Tele: 020-66 20 20

E-post: placeringsforfragan@nytida.se

Här hittar du HVB för barn och unga

Alltid eget rum i Nytidas HVB

Placeringstiden varierar beroende på den enskildes behov och uppdragsgivarens beställning. Som regel varar en placering 6-9 månader, men ibland är den längre. Nytida tar också emot akutplaceringar på upp till 8 veckor.

Alla unga som kommer till oss får ett eget möblerat rum. Utöver det finns också gemensamma sällskapsytor i boendet. Vi jobbar aktivt för att ungdomarna ska ha en god kosthållning med en strukturerad måltidsplanering och vi har därför utsett medarbetare med specifik kosthållningssansvar. Vi tillgodoser naturligtvis de individuella behov som kan finnas kring maten (till exempel utifrån religion, allergi eller konsistens).


Skolgång eller praktik och fritid

Vi har ett tätt samarbete med närliggande skolor för att de barn och unga som är hos oss ska få en fungerande skolgång och vi stöttar den unge att klara av sin skolgång. För de barn och ungdomar där skolgång inte är aktuell arbetar vi med att ordna med praktikplatser f ör att säkerställa att det finns en daglig och meningsfull sysselsättning.

Utöver skola eller praktik vi arbetar aktivt med barnen/ungdomarnas fritidssysselsättning då det är en viktig skyddande faktor. Vi erbjuder olika aktiviteter enligt ett tydligt veckoschema. Ungdomarna får också möjlighet att prova på nya fritidssysselsättningar, individuellt och i grupp. Att träna på att klara av vardagssysslor är ofta en del av uppdraget i placeringen och något vi arbetar regelbundet med. Det kan till exempel handla om att lära sig handla och laga mat, sköta sin personliga hygien, tvätta och städa.


Steg för steg Nytidas modell för beteendeförändringar

Nytida jobbar utifrån Steg för steg som är vår egen modell för att skräddarsy insatser och metoder utifrån den enskilda personens behov och uppdraget. Målet är att ungdomen efter avslutad behandling ska ha skapat varaktiga beteendeförändringar som leder till en ökad livskvalitet.

Steg för steg bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet. Delaktigheten från ungdomarnas sida är en förutsättning för att kunna förändra beteenden med målsättningen att ungdomarna ska  avsluta sin behandlingstid och inte behöva den typen av vård mer. Transparensen innebär att vi använder oss av metoder som alla kan ta del av och ha full insyn i. Genom att vi följer upp och utvärderar det arbete vi gör tillsammans blir våra resultat mätbara.

Våra HVB har olika spetskompetens och olika inriktning mot särskilda målgruppers problematik. I alla våra verksamheter arbetar vi utifrån evidensbaserade metoder, forskning och beprövad erfarenhet.


Flexibelt och lösningsfokuserat i Nytidas HVB

Vi är måna om att ha goda relationer och ett professionellt bemötande dig till som uppdragsgivare. Vi är flexibla, snabba och lösningsfokuserade. Vi har en hög tillgänglighet och kommunicerar regelbundet till exempel genom våra behandlingsrapporter.

Vid behov kan vi hämta och lämna de barn och ungdomar som är placerade hos oss.

Matchningen och lämplighetsbedömningen är viktig för oss på Nytida och vi arbetar aktivt för att kunna erbjuda rätt insats utifrån den enskildes behov och uppdraget. Inom Nytida kan vi erbjuda olika typer av tjänster vilket är en styrka för att kunna matcha den enskildes behov och uppdragsgivarens beställning.


HVB med akutplaceringar

Vi kan också erbjuda akutplaceringar när det finns behov av en snabbinsats.


Individuellt HVB-hem

För de ungdomar som är på väg vidare till stödlägenhet/eget boende eller för de ungdomar som inte klarar av att bo i ett HVB och dela gemensamma ytor med andra ungdomar kan vi erbjuda HVB-hem där ungdomen har en egen lägenhet.


Skyddat boende

Vi erbjuder även skyddat boende för flickor som är utsatt hedersproblematik och hedersrelaterat hot och våld. Läs mer om våra skyddade boenden.


Medarbetare med hög kompetens

Kompetensen hos våra medarbetare är viktig för att kunna göra ett kvalificerat arbete med de barn och ungdomar som är placerade hos oss. Vi vill att de som arbetar i våra HVB för barn och unga ska ha minst en tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Vid nyrekrytering söker vi därför efter medarbetare med adekvat utbildning. Vi kompetensutvecklar också våra medarbetare. De får utbildning i vår egen modell Steg för steg. Alla får även genomgå utbildning i följande: Motiverande samtal (MI), grundutbildning ADHD och autism, Individuellt vardagsstöd, Lågaffektivt bemötande Under 2021 kommer vi att utbilda våra medarbetare i ART med målsättningen att minst två medarbetare på varje enhet ska ha en utbildning i ART eller Repulse.

Våra verksamheter är bemannade dygnet runt med vaken eller sovande jour utifrån behov i aktuell verksamhet. På majoriteten av våra HVB för barn och unga finns sjuksköterska som har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser.


Vi håller kontakt med vårdnadshavare

Vi har veckovis kontakt med vårdnadshavare. Den unges vårdnadshavare får alltid ta del av den behandlingsrapport som delges uppdragsgivaren. Vårdnadshavare är välkomna att göra besök på våra verksamheter efter överenskommelse med personalen och om den unge så önskar.

Vanliga frågor och svar om Nytidas HVB för barn och unga

Läs mer om Nytidas boenden för barn och unga

Lyssna