Sök en plats

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi har cirka 350 verksamheter och finns i hela Sverige.

Vi har verksamheter som kan sökas av personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) såsom grupp- service- och korttidsboende, kollo och daglig verksamhet.

Nytida har också verksamheter inom Socialtjänstlagens område (individ och familj) såsom Hem för vård och boende (HVB) med olika inriktningar, Öppenvård, Stödboende, Träningslägenhet, Jour- och familjehem

Det är ditt biståndsbeslut från kommunen som avgör vilket stöd du är berättigad till, och om det är via LSS eller Socialtjänstlagen.

Du som är handläggare

Du som är handläggare eller liknande är välkommen att kontakta våra placeringssamordnare för hjälp att hitta en placering som matchar dina behov.

Så hör gör du för att få en plats i en av Nytidas verksamheter

bild steg 3 att söka insatser

Har du ett biståndsbeslut?

Har du redan fått ditt biståndsbeslut och har kompletterande frågor eller undrar något om våra verksamheter kan du kontakta våra placeringssamordnare.

Har du frågor om en verksamhet så kontakta verksamheten direkt.