Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi har cirka 350 verksamheter och finns i hela Sverige.

Vi har verksamheter som kan sökas av personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) såsom grupp- service- och korttidsboende, kollo, daglig verksamhet samt ledsagning och avlösarservice.

Nytida har också verksamheter inom Socialtjänstlagens område (individ och familj) såsom Hem för vård och boende (HVB) med olika inriktningar, Öppenvård, Stödboende, Träningslägenhet, Jour- och familjehem

Det är ditt biståndsbeslut från kommunen som avgör vilket stöd du är berättigad till, och om det är via LSS eller Socialtjänstlagen.

bild steg 3 att söka insatser

Vad behöver jag tänka på?

Här nedan hittar du mer information om vad du kan tänka på när du söker till exempel boende eller daglig verksamhet.

Hittade inget

Vi finns över hela Sverige!

Här kan du söka bland våra boenden och verksamheter

 

Kontakta oss för frågor

 

Sök skola

Nytidas skolor vänder sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I våra skolor ser vi till varje enskild elevs styrkor och utvecklingsförmågor och anpassar undervisningen därefter.

Vi bedriver förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, fritidsverksamhet samt har en rehabiliteringsskola för elever som har drabbats av en förvärvad hjärnskada.

Särskolan är ett alternativ för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning. Inför placering i särskola görs alltid en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Utredningen görs oftast av BUP/habilitering eller kommunens skolpsykolog. Av utredningen ska framgå om barnet har en utvecklingsstörning. Om så är fallet kan barnet skrivas in i särskolan.

För att söka plats i våra skolor kontakta skolornas rektorer, du hittar kontaktuppgifter under respektive skola.

Totalt 13
Fritids, Grundsärskola, Gymnasiesärskola
Solhaga grundsär- och gymnasiesärskola
Solhaga grundsärskola och gymnasiesärskola vänder sig till elever med autism eller ...
Lödöse, Västra Götaland
Detaljer
Grundskola
Nytorpsskolan
Nytorpsskolan är en grundskola med årskurserna 1-9. Skolan vänder sig till elever med ...
Täby, Stockholm
Detaljer
Grundskola
Tasava skola
Tasava skola är en fristående grundskola (årskurs 7-9) för elever som behöver extra mycket ...
Stockholm
Detaljer
Fritids, Förskola, Grundsärskola, LSS-fritids
Järva VIP
Söker du förskola eller grundsärskola för barn med autismspektrumtillstånd och ...
Sollentuna, Stockholm
Detaljer
Grundsärskola, Gymnasiesärskola, LSS-fritids
Haga VIP
Söker du gymnasiesärskola för elever med autismspektrumstörning och problemskapande beteende ...
Solna, Stockholm
Detaljer
Fritids, Grundsärskola, LSS-fritids
Marcusskolan
Marcusskolan i Spånga är en F-10 grundsärskola som vänder sig till elever med autism eller ...
Spånga, Stockholm
Detaljer
Fritids, Grundsärskola, Gymnasiesärskola
Hyddans grundsärskola
Hyddans grundsärskola och gymnasiesärskola, vänder sig till barn med utvecklingsstörning ...
Taberg, Jönköping
Detaljer
Fritids, Grundskola
Mellansjö skola
Med en miljö och en pedagogik som anpassats till dig som är elev hos oss, vill vi ge dig ...
Täby, Stockholm
Detaljer
Grundskola
Kalmar Centrumskola
Kalmar Centrumskola är en grundskola i centrala Kalmar som vänder sig till dig som går i ...
Kalmar
Detaljer
Grundskola, Öppenvård
Blichers friskola
Vi erbjuder integrerad skola och öppenvård för ungdomar i årskurserna ...
Teckomatorp, Skåne
Detaljer
Grundskola, HVB, Öppenvård
Tasava Dagbehandling
Tasava dagbehandling är en dagverksamhet och kan vara ett alternativ till behandlingshem. ...
Stockholm
Detaljer
Gymnasiesärskola, LSS-fritids
Kung Saga Gymnasium
Kung Saga Gymnasium är den lilla skolan för dig som gillar musik, teater, dans och bild. ...
Hägersten, Stockholm
Detaljer
Fritids, Grundskola, Grundsärskola
Pusselbitens skola
Pusselbiten är en friskola med sammanslagen verksamhet för både grundsärskole- och ...
Dalby, Skåne
Detaljer
Hittade inget
Visa fler