Lagrum – skollagen

Skollagen är grunden för den svenska skolan. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. Skollagen omfattar alla olika skolformer som förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Där står också vilka krav som ställs på kommuner och företag för att de ska få starta och driva skola.

Enligt skollagen ska den som har autismspektrumtillstånd eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning gå i grundskolan och har rätt till särskilt stöd och ett åtgärdsprogram för att nå skolans kunskapsmål.

Den som har en utvecklingsstörning eller hjärnskada har även rätt att gå i särskolan och gymnasiesärskolan. Skolan ska ge en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och med anpassade mål- och ämnesområden.


Här kan du läsa mer om vår skolverksamhet

Anpassad grundskola (Grundsärskola)

Nytidas anpassade grundskolor (grundsärskolor) – utifrån elevens förutsättningar Nytidas anpassade grundskolor vänder sig särskilt till elever som…

Anpassad gymnasieskola (Gymnasiesärskola)

Nytidas anpassade gymnasieskola (gymnasiesärskola) – förbereder för vuxenlivet På Nytidas anpassade gymnasieskolor får eleverna en trygg och…

Fritids / Korttidstillsyn

Fritids och korttidstillsyn – efter skolan och på loven Före och efter skoldagens slut samt under skolloven…

Resursskola

Nytidas resursskolor – för elever med stort behov av stöd I Nytidas resursskolor är det en självklarhet…

Skolor vi samarbetar med

Älvstrandsgymnasiet i Hagfors Vill du bli ingenjör, mäklare, bilmekaniker eller vill kanske starta eget? Vill du börja…
Lyssna