Spånga Jobb, Nytida, vann Ambeas kvalitetspris 2021. Fr v: Jon Svensson, Caroline Landberg, Sara Widholm, verksamhetschef, Rosita Gardelin, enhetschef, Annika Hamrén, Fredrik von Malmborg, sektorchef.

Spånga Jobb vinner Nytidas Kvalitetspris 2021

2 maj, 2022

Spånga Jobb (numera Kista Jobb) är en daglig verksamhet som är framgångsrik med att få sina omsorgstagare i jobb. Därför vinner Spånga Jobb Ambeas Kvalitetspris 2021.

Mohammed vann Nytidas e-sportturnering i Tekken

E-sport bryter isolering

1 mars, 2022

Nytidas dagliga verksamheter i Stockholm har startat en e-sportturnering för omsorgstagare inom LSS. E-sport är ett sätt att klara av en jobbig vardag och att komma ur en isolering. Muskelminnet tränas och man övar problemlösning.

Stohagens DV vinstbidrag i Nytida pepparkakskamp 2021

Pepparkakspris till daglig verksamhet i Norrköping

22 december, 2021

Stohagens dagliga verksamhet i Norrköping byggde en hel by med julmarknad i pepparkaka. Det ledde till första pris i Nytida Pepparkakskamp 2021.

Nytida förvärvar Pusselbitens skola

15 augusti, 2019

Nytida, som är en del av Ambea-koncernen, förvärvar Pusselbitens skola.  Verksamheten ligger i Skåne och består av två skolenheter och en korttidsverksamhet, skolenheterna bedriver såväl grundskola som grundsärskola för elever med autism.

Nytida växer – Förvärvet av Aleris Omsorg gör Ambea till ny marknadsledare i Sverige, Norge och Danmark

21 januari, 2019

Affären mellan Ambea och Aleris Omsorg är fullbordad. Det innebär att Nytida, Ambeas verksamhetsområde inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik, växer till att omfatta cirka 400 enheter. I och med förvärvet av Aleris Omsorg blir företagsgruppen Ambea en av Nordens ledande omsorgsaktörer, med cirka 26 000 medarbetare. 

Nytida växer när Ambea förvärvar Aleris Omsorg

16 oktober, 2018

Nytida är en del i Ambea, som den 16 oktober tecknat avtal om att förvärva Aleris omsorgsverksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Förvärvet gäller under förutsättning att konkurrensmyndigheterna i respektive land godkänner affären.

Nytida förvärvar Tillväxthemmen

4 juni, 2018

Nytida, en del av Ambea-koncernen har förvärvat Tillväxthemmen AB. Verksamheten är inriktad på socialt utsatta barn och unga vuxna.  

Nytida förvärvar Arona Omsorger

1 mars, 2018

Nytida, en del av Ambeakoncernen har förvärvat Arona Omsorger. Verksamheten erbjuder boende och stöd till vuxna med autismspektrumtillstånd.

Källreda Kvalitetspris 2017

Kvalitetspris till psykiatriboende i Tolg

27 december, 2017

Källreda psykiatriboende i Tolg har tilldelats Nytidas Kvalitetspris 2017. Verksamheten uppmärksammas för sitt innovativa och engagerade arbete. Medarbetarna Niclas Strååt, Anny Björge, Cecilia Olofsson och Angela Wallin fick motta priset under en högtidlig ceremoni i Solna.

Ny affärsområdeschef i Nytida

15 december, 2017

Magnus Åkerhielm har utsetts till ny affärsområdeschef i Nytida, en del av Ambea koncernen. Han tillträder tjänsten under våren 2018 och kommer att ingå i Ambeas koncernledning.

Lyssna