Shakil, placeringssamordnare på Skarpnäcksgården och Dario, fystränare på Gatans Lag.FF.

Gatans Lag och Nytida samarbetar under 2024

28 november, 2023

Träningar med Gatans Lag är ett sätt att förändra livssituationen för personer med missbruksproblematik. En viktig insats och därför vill Nytida inleda ett permanent samarbete under 2024.

Nytidaloppet äger rum i Västerås.

Nytidaloppet i Västerås för personer med funktionshinder

15 september, 2023

Personer med funktionshinder på gruppbostäder i Västerås och Erikslunds dagliga verksamhet kommer att delta i Nytidaloppet på Oxelvägen i Hökåsen idag.

Nytida Friidrottsdagar

Friidrottsdagar för dagliga verksamheter i Stockholm

5 september, 2023

Under onsdagen och torsdagen kommer arbetstagare på Nytidas dagliga verksamheter i Stockholm att tävla i anpassade friidrottsgrenar. Friidrottsdagarna äger rum på Farsta IP och Spånga IP. Syftet är att stimulera rörelse och fysisk aktivitet.

Vinnare i Glada midnattsloppet 2022

Glada midnattsloppet – glädje och rörelse för alla

16 augusti, 2023

Glada midnattsloppet är ett motionslopp för personer med funktionsnedsättning där deltagarna springer, går och rullar. Det är en del av folkfesten på Södermalm i Stockholm och glädjen går inte att ta miste på när deltagarna genomför loppet.

En fransk delegation från bilindustrin besökte Nytida för att höra om hur funktionsnedsatta kan komma i arbete.

Franskt besök för att studera svensk metod att få funktionsnedsatta i jobb

26 juni, 2023

Det finns stora utmaningar för funktionsnedsatta att komma i arbete. ”Jobbtrappan” heter en framgångsrik metod för att matcha målgruppen med arbetsgivare. Under vecka 24 fick Nytida besök av en stor delegation från franska företag som ville lära sig mer om ”Jobbtrappan” och möjligheten att anställa funktionsnedsatta.

Ambea utser varje år en verksamhet inom Nytida som får Kvalitetspriset. Kvalitetspriset 2022 går till grundskolan Kalmar Centrumskola på Norra Vägen i Kalmar. - Jag är stolt över att det finns ett sådant stort fokus på kvalitet i hela organisationen, säger Mark Jensen, VD Ambea. Kalmar Centrumskola är en grundskola för årskurs 5-9. Undervisningen är speciellt anpassad för elever med autism. Det är därutöver vanligt att man har ytterligare någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD eller ADD. - Undervisningen och skolmijön är anpassad efter individens behov och förutsättningar, säger Märit Brandel, rektor och verksamhetschef. Jag är stolt över mina medarbetare som bidrar så mycket till den höga kvaliteten. Sedan öppnandet 2012 har skolan utökat verksamheten från 4 till 40 elever och har ett nära samarbete med barnhabilitering, BUP, elevhälsoteam och skolchefer i samarbetskommunerna. Nöjda vårdnadshavare bekräftar gång på gång skolans kvalitet. Ambea delar årligen ut ett kvalitetspris till en verksamhet inom varje affärsområde som utmärkt sig genom gott kvalitetsarbete enligt Ambeas värdegrund och gemensamma arbetssätt. Från vänster: Marie Hjortenkrans, Marielle Svensson, Märit Brändel (rektor), Åsa Enström regionchef/skolchef, Niklas Lundin, sektorchef LSS.

Kalmar Centrumskola i Kalmar vann Kvalitetspriset 2022

20 februari, 2023

Ambeas kvalitetspris 2022 ges till Kalmar Centrumskola. Nöjda vårdnadshavare bekräftar gång på gång att de fått hem helt nya barn.

Spånga Jobb, Nytida, vann Ambeas kvalitetspris 2021. Fr v: Jon Svensson, Caroline Landberg, Sara Widholm, verksamhetschef, Rosita Gardelin, enhetschef, Annika Hamrén, Fredrik von Malmborg, sektorchef.

Spånga Jobb vinner Nytidas Kvalitetspris 2021

2 maj, 2022

Spånga Jobb (numera Kista Jobb) är en daglig verksamhet som är framgångsrik med att få sina omsorgstagare i jobb. Därför vinner Spånga Jobb Ambeas Kvalitetspris 2021.

Mohammed vann Nytidas e-sportturnering i Tekken

E-sport bryter isolering

1 mars, 2022

Nytidas dagliga verksamheter i Stockholm har startat en e-sportturnering för omsorgstagare inom LSS. E-sport är ett sätt att klara av en jobbig vardag och att komma ur en isolering. Muskelminnet tränas och man övar problemlösning.

Stohagens DV vinstbidrag i Nytida pepparkakskamp 2021

Pepparkakspris till daglig verksamhet i Norrköping

22 december, 2021

Stohagens dagliga verksamhet i Norrköping byggde en hel by med julmarknad i pepparkaka. Det ledde till första pris i Nytida Pepparkakskamp 2021.

Nytida förvärvar Pusselbitens skola

15 augusti, 2019

Nytida, som är en del av Ambea-koncernen, förvärvar Pusselbitens skola.  Verksamheten ligger i Skåne och består av två skolenheter och en korttidsverksamhet, skolenheterna bedriver såväl grundskola som grundsärskola för elever med autism.

Lyssna