Nytida förvärvar Pusselbitens skola

15 augusti, 2019

Nytida, som är en del av Ambea-koncernen, förvärvar Pusselbitens skola.  Verksamheten ligger i Skåne och består av två skolenheter och en korttidsverksamhet, skolenheterna bedriver såväl grundskola som grundsärskola för elever med autism.

Nytida växer – Förvärvet av Aleris Omsorg gör Ambea till ny marknadsledare i Sverige, Norge och Danmark

21 januari, 2019

Affären mellan Ambea och Aleris Omsorg är fullbordad. Det innebär att Nytida, Ambeas verksamhetsområde inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik, växer till att omfatta cirka 400 enheter. I och med förvärvet av Aleris Omsorg blir företagsgruppen Ambea en av Nordens ledande omsorgsaktörer, med cirka 26 000 medarbetare. 

Nytida växer när Ambea förvärvar Aleris Omsorg

16 oktober, 2018

Nytida är en del i Ambea, som den 16 oktober tecknat avtal om att förvärva Aleris omsorgsverksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Förvärvet gäller under förutsättning att konkurrensmyndigheterna i respektive land godkänner affären.

Nytida förvärvar Tillväxthemmen

4 juni, 2018

Nytida, en del av Ambea-koncernen har förvärvat Tillväxthemmen AB. Verksamheten är inriktad på socialt utsatta barn och unga vuxna.  

Nytida förvärvar Arona Omsorger

1 mars, 2018

Nytida, en del av Ambeakoncernen har förvärvat Arona Omsorger. Verksamheten erbjuder boende och stöd till vuxna med autismspektrumtillstånd.

Källreda Kvalitetspris 2017

Kvalitetspris till psykiatriboende i Tolg

27 december, 2017

Källreda psykiatriboende i Tolg har tilldelats Nytidas Kvalitetspris 2017. Verksamheten uppmärksammas för sitt innovativa och engagerade arbete. Medarbetarna Niclas Strååt, Anny Björge, Cecilia Olofsson och Angela Wallin fick motta priset under en högtidlig ceremoni i Solna.

Ny affärsområdeschef i Nytida

15 december, 2017

Magnus Åkerhielm har utsetts till ny affärsområdeschef i Nytida, en del av Ambea koncernen. Han tillträder tjänsten under våren 2018 och kommer att ingå i Ambeas koncernledning.

Nytida förvärvar BoA Mellanvård i Stockholm

8 november, 2017

Nytida AB har förvärvat BoA Mellanvård, som bedriver HVB och stödboende-verksamhet i Stockholm. Målgruppen är barn och unga med psykosocial problematik.

Nytida förvärvar Brostugegården i Uppsala

1 september, 2017

Nytida AB har förvärvat Brostugegården i Uppsala, ett boende med särskild service för personer med behov av omsorg på grund av psykiska och sociala funktionsnedsättningar.

Nytida bygger ut Järva VIP-skolan i Sollentuna

4 juli, 2017

Nu kan fler barn och unga i behov av särskola få plats på Nytida VIP-skolan i Sollentuna. Nytida har tecknat avtal med HF Omsorgsfastigheter om att bygga ut skolan till möjlighet att ta emot dubbelt så många elever.