hDaglig Verksamhet

Egen regi
LSS 9§10
Vuxna
Autism

Daglig verksamhet inom LSS i Jönköping

Sjöhultsvägens dagliga verksamhet vänder sig till vuxna med autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning.

Målet för oss som arbetar på LSS-verksamheten Sjöhultsvägen är att anordna arbetsuppgifter och aktiviteter som du upplever meningsfulla och stimulerande. Den dagliga verksamheten ska också bidra till att ge dig en känsla av samhörighet. Du får hjälp att skapa balans i vardagen och har möjlighet att träna upp ditt samspel med andra människor. Naturligtvis utgår vi från dina personliga möjligheter att utföra olika arbetsuppgifter och delta i aktiviteter. Men vi tar dessutom hänsyn till vad du drömmer om att göra och vad du är intresserad av. Hos oss har du en självklar rätt att vara med och bestämma och vårt mål är också att du ska få fungera så självständigt som möjligt i vardagen.

Tillsammans med dig, anhöriga eller legal företrädare samt uppdragsgivaren, tar vi fram en genomförandeplan som styr vårt arbete och som vi följer upp steg för steg.

Våra lokaler inrymmer plats för både arbete och aktiviteter. Med vårt läge i Taberg kan vi också erbjuda arbetsuppgifter ute på företag runt om i närområdet.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Sjöhultsvägen 13

Taberg har såväl tåg- som bussförbindelser. I samhället hittar du bland annat livsmedelsbutiker, restauranger, blomsterbutik, konditori och bibliotek. Tabergs topp, 343 meter över havet, är ett välbesökt utflyktsmål med utsiktsplats, café och restaurang. Här finns också en äventyrsgolfbana.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.