Fritids och korttidstillsyn – efter skolan och på loven

Före och efter skoldagens slut samt under skolloven erbjuder flera av Nytidas skolor fritidsverksamhet.

Vi har fritidsverksamhet för elever under 12 år och även fritids för elever över 12 år som omfattas av LSS och har rätt till korttidstillsyn, dessa kallar vi LSS-fritids/ KTTL9:7. Korttidstillsyn utanför skolorna finns även på några av Nytidas korttidsboenden för barn och unga.

Alltid på Nytidas fritids

  • Hög personaltäthet
  • Små grupper med individuell planering
  • Ett lågaffektivt bemötande

Här hittar du Nytidas fritids och korttidstillsyn

Fritidsaktiviteter och kompisar

På fritids får barnen och ungdomarna hjälp att planera sin eftermiddag och att komma igång med fritidsaktiviteter. Det kan handla om allt från att spela innebandy, pyssla, läsa, leka eller arbeta vid datorn till att få laga mellanmål. Vi arbetar för barnens och de ungas rätt till ett socialt sammanhang med kompisar och en rolig och meningsfull fritid utifrån individens förutsättningar. Vi arbetar lågaffektivt.

Fritids håller öppet på morgonen och eftermiddagen samt under lov. På både fritids och skola finns har vi en hög personaltäthet med många vuxna.


LSS-fritids på våra korttidsboenden

Nytida har ett antal korttidsboenden som också erbjuder LSS-fritids/KTTL9:7 efter skoldagens slut och på skollov. Det innebär att vi inom Nytida kan ta emot även andra elever än de som går i våra skolor men som mår bra av att ha sin fritidsverksamhet i en liten grupp.

Vanliga frågor och svar om Nytidas fritids

Lyssna