Vi bygger för framtiden

Nytida är en av de största privata aktörerna när det gäller stöd till människor med medicinsk eller social funktionsnedsättning med omkring 400 verksamheter runt om i landet.


Vi har lång erfarenhet av att arbeta med dessa målgrupper. Kvalitet, omsorg och lyhördhet är grunden för allt vårt arbete.

Här hittar du de verksamheter vi för närvarande bygger

Lyssna