Välkommen till Nytidas dagliga verksamheter

Nytida har dagliga verksamheter på många orter i Sverige, varav flertalet finns i Stockholms län.

Daglig verksamhet är en insats enligt LSS, och ska erbjuda en meningsfull och intressant sysselsättning för dig med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Centralt för oss är att hitta vad som motiverar just dig som kommer till oss.

Alltid på Nytidas dagliga verksamhet

 • Individanpassad sysselsättning
 • Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik

Så är det att vara på en daglig verksamhet

Här hittar du alla Nytidas dagliga verksamheter

Så här går det till att söka plats på en daglig verksamhet

1. Ansök om insats

Du vänder dig till kommunen för att ansöka om plats på daglig verksamhet.

2. Kommunen fattar beslut

Du träffar en biståndshandläggare. Kommunen fattar därefter beslut om plats.

3. Välj omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja daglig verksamhet.


För dig som snart ska välja Daglig verksamhet

En daglig verksamhet kan se ut på många sätt och ha olika inriktningar

Det som är centralt i Nytidas verksamhet är att vi arbetar för att fånga och stärka varje enskild persons motivation och egna resurser.

Praktik på en daglig verksamhet för dig som går i gymnasiesärskolan

Elever i gymnasiesärskolan kan göra praktik på en eller flera av Nytidas dagliga verksamheter under det fjärde…

Tips till dig som ska börja i daglig verksamhet

Tips till dig som ska börja i daglig verksamhet Daglig verksamhet är en insats enligt LSS. En…

Läs mer om daglig verksamhet

Aktiviteter på våra dagliga verksamheter

En dag på daglig verksamhet kan se ut på många olika sätt. Aktiviteter och sysselsättning utformas utifrån varje enskild persons intressen. Arbetsdagens längd och antal dagar du är på plats varierar också utifrån dina förutsättningar. Dina intressen styr och olika aktiviteter kombineras till ditt eget veckoschema.

Här följer några exempel på vad du kan göra på en daglig verksamhet:

 • Du kan göra jobb åt olika företag inne på verksamheten eller ha praktik och göra arbetsuppgifter ute på företagen.
 • Du kan träna på gym, jogga, dansa eller simma för att öka kondition och koncentration, bli starkare och må bättre.
 • Du kan följa med ut i naturen eller åka på aktiviteter.
 • Du som är konstnärlig och kreativ kan måla, fota, filma eller spela instrument och sjunga.
 • Du som gillar djur kan välja en verksamhet med sådan inriktning.
 • Du som delar ett intresse med andra kan skapa en arbetsgrupp, till exempel om mat- eller dataspel. Att umgås och arbeta i grupp kan också vara ett sätt att träna social samvaro.

Dagliga verksamheter med särskilda inriktningar

På en del av våra dagliga verksamheter främst i Stockholms län har vi särskilda inriktningar och medarbetare med spetskompetens inom dessa områden.

Särskilt fokus: Jobb och praktik

 • Dessa verksamheter vänder sig till dig som har som mål att komma ut i praktik eller arbete. Vi stöttar dig att närma dig arbetsmarknaden genom att matcha dig och dina färdigheter med rätt arbetsuppgift på rätt arbetsplats.
  Vi arbetar utifrån supported employment-metoden anpassad till daglig verksamhet. Vägen till arbete tar sin utgångspunkt i dina styrkor och planeras stegvis, ofta via praktik i grupp eller självständigt. Vi finns också med om en anställning skulle bli aktuell och samverkar då med arbetsförmedlingen och försäkringskassan. För att stärka arbetsförmågan erbjuder vi även stöd vid individuella studier samt körkortsteori i grupp.

Särskilt fokus: Kultur och skapande

 • Nytida har dagliga verksamheter som vänder sig till dig som vill utvecklas genom kultur och skapande. Här finns ateljéverksamhet, tidningsredaktion, keramik, teater-, film-, sång-, och musikproduktion. Vi arbetar i projekt både enskilt och i grupp.
  Många av våra deltagare medverkar i utställningar och framträdanden som till exempel Musikschlaget och andra offentliga evenemang.

Särskilt fokus: psykisk hälsa och bryta isolering

 • De här verksamheterna erbjuder ett sammanhang för dig som har din psykiska hälsa som den största utmaningen. Här möter du andra i liknande situation. Huvudfokus är att du ska må bättre och hitta strategier för en hållbar vardag och för att nå dina mål.
  För dig som hamnat i ofrivillig isolering har vi ett arbetssätt som vi kallar Kliv ut. Med Kliv ut vill stärka dina resurser att komma vidare ut i livet. Genom samverkan, relation, högmotiverande aktiviteter och lösningsfokus kan vi hjälpa till att hitta en väg framåt.

Särskilda DV-inriktningar i Stockholm

Jobb och praktik

Johanna Command – verksamhetschef

Förvärvad hjärnskada och demens

Lina Lindqvist – verksamhetschef

Kultur och skapande

Therese Asklöf Zagal – Verksamhetschef

Autism och intellektuell funktionsnedsättning

Jeanette Åhman

Särskilt fokus: Förvärvad hjärnskada

 • En förvärvad hjärnskada kan komma plötsligt och göra att hela livet förändras. Förvärvad hjärnskada kan uppstå efter en stroke, olycka eller sjukdomar som MS, Parkinson och Alzheimers.
  I våra verksamheter får du möjlighet att vara med i sociala sammanhang och delta i meningsfulla aktiviteter.
  Vi arbetar mycket med att sätta guldkant på tillvaron genom att fokusera på det som fungerar, ger glädje och skapar meningsfullhet för dig. Träning och fysisk aktivitet i alla dess former är också en viktig del av vad vi gör tillsammans eftersom det har stora positiva effekter på våra hjärnfunktioner.

Särskilt fokus: autism och intellektuell funktionsnedsättning

 • Vi har verksamheter som är skräddarsydda för dig som har ett stort behov av stöd i vardagens alla situationer. Vi anpassar vårt bemö­tande på ett sätt som skapar trygghet för dig. Dagsform är en av alla faktorer som påverkar dina förutsättningar. Vi anpassar därför förväntningar och krav i våra aktiviteter utifrån din dagsform så att du kan lyckas med dina utmaningar och får en meningsfull dag.
  Många som kommer till oss tycker om sociala sammanhang och vi stöttar i det sociala samspelet. Vi jobbar även aktivt med att samverka med de personer som är viktiga för dig.
 • Vi har också dagliga verksamheter för dig med autism, autismliknande tillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning som behöver extra mycket stöd. Hu­vudfokus är att skapa en miljö som ger förutsättningar för en bra dag.
  Vi arbetar lågaffektivt och med fingertoppskänsla för rätt kravnivå i varje situation. Vi har kompetens och resurser för att ta emot per­soner med komplicerade beteendemönster, tvång och utåtagerande beteende.

Våra medarbetare på de dagliga verksamheterna

Våra medarbetare är engagerade och kompetenta. De har som regel minst en undersköterskeutbildning med inriktning funktionsnedsättning, men på våra dagliga verksamheter arbetar även socionomer, pedagoger, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

I den dagliga verksamheten arbetar också personer som har spetskunskap utifrån våra inriktningar som till exempel inom konstnärligt skapande eller med hantverksskicklighet eller andra inriktningar som finns på våra verksamheter.

Kontakta din biståndshandläggare för beslut om daglig verksamhet

För att få en plats på Nytidas dagliga verksamheter behöver du omfattas av LSS och ha ett biståndsbeslut. Du ansöker hos din kommun eller stadsdelsnämnd. Du är också välkommen att kontakta oss på Nytida för att veta mer om våra dagliga verksamheter och för att besöka någon eller några av dem.

Filmer från våra dagliga verksamheter

Vanliga frågor och svar om daglig verksamhet

Lyssna