Varje människa har rätt att utvecklas utifrån sin erfarenhet, kunskap och förmåga. Det är en grundpelare i FNs konvention om de mänskliga rättigheterna.

Den svenska diskrimineringslagen innebär att ingen får diskrimineras eller hindras från att använda sina rättigheter på grund av funktionsnedsättning, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera att människor med omfattande och bestående funktionsnedsättning kan leva ett bra liv.

Med ovanstående lagar och konvention som grund för allt vårt arbete erbjuder vi en stor variation av individanpassade verksamheter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Vi utgår ifrån och fokuserar på var och ens styrkor, förmågor och önskemål.

Du hittar våra verksamheter sorterade utifrån de tjänster som vi erbjuder för barn och unga samt vuxna. Våra tjänster erbjuds enligt LSS-lagen, du behöver tillhöra någon av LSS tre personkretsar och ha ett biståndsbeslut för att kunna ansöka om en plats hos oss.

Har du frågor?

Kontakta Pierre!

Pierre Selim

Tyvärr, inga sökträffar.

Våra tjänster inom funktionsnedsättning

två barn hoppar studsmatta

Barn- och ungdomsboende

På våra barn- och ungdomsboenden har du ett eget rum, med tillgång till gemensamma utrymmen för måltider, sällskap och aktiviteter – och personal dygnet runt.
tjej som drar rullsto

Daglig verksamhet

Våra dagliga verksamheter erbjuder dig meningsfulla aktiviteter, sysselsättningar, jobb eller praktik – baserat på varje persons intresse och behov.
medarbetare och två boende i köket

Gruppboende

I våra gruppbostäder bor du i en egen lägenhet som du själv bestämmer över. Du har tillgång till sällskap och aktiviteter med dina grannar, och stöd och hjälp från personal – dygnet runt.

Kollo

På våra kollon kan barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd träffa nya kompisar och testa på roliga aktiviteter. Både höst, vår och sommar.

Korttidsboende

Vi har korttidsboenden i en hemlik miljö, som vänder sig till barn och vuxna med autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning och förvärvad hjärnskada.

Nytidas boendestöd

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för särskilda målgrupper i det egna boendet. Vi hjälper till att skapa struktur, stöttning och sysselsättning.
man med tatueringar kvinna dricker kaffe

Serviceboende

På våra servicebostäder har du en egen lägenhet, med personal i anslutning till boendet, samt gemensamma utrymmen för måltider, umgänge och aktiviteter.

Så här ansöker du om en plats hos Nytida

1. Ansök om insats

Du vänder dig till kommunen för att ansöka om en LSS-insats.

2. Kommunen fattar beslut

Du träffar en biståndshandläggare. Kommunen fattar därefter beslut om plats.

3. Välj omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja verksamhet eller annan insats.


Aktuellt hos Nytida

Lyssna