Alviksstrandsskolan - rehabilitering av förvärvad hjärnskada för barn

hFörskola, Grundskola
Bromma, Stockholm
1 av 8 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Alviksstrandsskolan är en unik verksamhet som erbjuder förskole- och skolinriktad rehabilitering som ett led i återhämtningen efter en förvärvad hjärnskada. Vi är ett led i vårdkedjan för barn och unga med förvärvad hjärnskada i region Stockholm och har ett nära samarbete med neurorehabteamet på Astrid Lindgrens barnsjukhus, där de flesta barn och ungdomar som kommer till oss har vårdats. I mån av utrymme tar vi emot uppdrag avseende barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada från andra kommuner och regioner.

Förskole- och skolinriktad rehabilitering vid förvärvad hjärnskada

Alviksstrandsskolan kan liknas vid en bro mellan sjukvården och skolan/förskolan. Förutom inlärningsmässiga, kognitiva och motoriska färdigheter fokuserar rehabiliteringen också på träning av sociala och kommunikativa färdigheter, självständighets- och beteendeträning samt psykisk och fysisk hälsa. Allt i syfte att förbereda barnet/ungdomen så bra som möjligt inför återgång till förskola/skola samt för att återfå en meningsfull och rik vardag och fritid. För varje person skapar vi en individuellt utformad rehabiliteringsplan. Våra viktigaste uppgifter är att stödja eleven i träning för att återfå tidigare färdigheter, göra eleven medveten om sina resurser och stödbehov och på ett lustfyllt sätt skapa möjlighet för vidare utveckling.

Under perioden hos oss har vi ett tätt samarbete med elevens hemskolor/hemförskolor i syfte att överföra de strategier och anpassningar som vi utformat under rehabiliteringen, till förskole-/skolmiljön. Vi erbjuder handledning, förskole- och skolbesök, hembesök och stöd till familjen runt barnet/ungdomen. Rehabiliteringen utförs i ett interprofessionellt team bestående av pedagoger, psykologer, logoped, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Ring oss gärna om ni har några funderingar så berättar vi mer!

Fysisk miljö

På Alviksstrandsskolan har vi vattnet och skogen runt hörnet samtidigt som vi har nära till centrala Stockholm. Verksamheten finns i en större kontorsbyggnad. Väl inne möts du av en varm och välkomnande miljö som är anpassad för både barn i de yngre åldrarna och tonåringar, allt för att inspirera till såväl aktivitet som återhämtning. Utemiljön erbjuder en vacker utsikt över vattnet och angränsar till skog och fina promenadstråk.

Om medarbetarna

På Alviksstrandsskolan arbetar ett interprofessionellt team bestående av psykolog, specialpedagog, pedagog, arbetsterapeut, logoped och fysioterapeut/sjukgymnast. Teamet har lång erfarenhet och hög kompetens kring barn med förvärvad hjärnskada. Vi månar om att vara lyhörda, flexibla och kreativa i samarbetet med såväl elever som familj och övriga samarbetspartners. På Alviksstrandsskolan är ett genuint engagemang och fokus på individens resurser en självklarhet - vi kan barn, vi kan hjärnan och vi gör ett helt individuellt upplägg för varje barn!

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Alviksstrandsskolan - rehabilitering

Lyssna