Alviksstrandsskolan - rehabilitering av förvärvad hjärnskada för barn

Bromma, Stockholm
1 av 8 bilder
Alla bilder

Om verksamheten

Alviksstrandsskolan är en unik verksamhet som primärt erbjuder förskole- och skolinriktad rehabilitering som ett led i återhämtningen efter en förvärvad hjärnskada. De flesta barn och ungdomar som kommer till oss har vårdats på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm men vi tar även emot barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada från kommuner och landsting i andra delar av landet.

Skolinriktad rehabilitering vid förvärvad hjärnskada

Alviksstrandsskolan kan liknas vid en bro mellan sjukvården och skolan/förskolan. Förutom inlärningsmässiga och kognitiva färdigheter fokuserar rehabiliteringen också på social, kommunikativ och beteendemässig träning, träning av självständighet, motorisk träning och psykisk hälsa. Allt i syfte att förbereda barnet/ungdomen så bra som möjligt inför återgång till förskola/skola samt för att återfå en meningsfull och rik vardag och fritid trots hjärnskadan. För varje barn/ungdom skapar vi en individuellt utformad rehabiliteringsplan. Våra viktigaste uppgifter är att stödja eleven i träning för att återfå tidigare färdigheter, göra eleven medveten om sina resurser och på ett lustfyllt sätt skapa möjlighet för vidare utveckling.

Vi samarbetar med barnens hemskolor/hemförskolor i syfte att överföra de strategier och anpassningar, som vi utformat under rehabiliteringen, till framtida förskole-/skolmiljö. Vi erbjuder också stöd till familjerna runt barnet/ungdomen samt vid behov hembesök. Rehabiliteringen utförs i ett interprofessionellt team bestående av pedagoger, psykologer, logoped, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Handledning vid rehabilitering av förvärvad hjärnskada

Förutom rehabiliteringsinsatser kan Alviksstrandsskolan också erbjuda utredning och individuellt anpassade skol- och behandlingsuppdrag. Vi erbjuder även handledning/konsultation och utbildning kring skolinriktad rehabilitering vid förvärvad hjärnskada.

Ring oss gärna om ni har några funderingar så berättar vi mer!

Fysisk miljö

På Alviksstrandsskolan har vi vattnet och skogen runt hörnet samtidigt som vi har nära till centrala Stockholm. Till Alviksstrandsskolan tar man sig enklast med tvärbana till Alviks strand. Kommer man med tunnelbana kliver man av i Alvik och tar därefter en tio min promenad längs vattnet. Skolan finns i en större kontorsbyggnad. Väl inne möts du av en varm och välkomnande miljö som är anpassad för både barn i de yngre åldrarna och tonåringar, allt för att inspirera till såväl aktivitet som återhämtning. Skolgården har en vacker utsikt över vattnet och angränsar till skog och fina promenadstråk.

Om medarbetarna

Vi kan barn, vi kan hjärnan och vi gör ett helt individuellt upplägg för varje barn!

På Alviksstrandsskolan arbetar ett interprofessionellt team bestående av psykolog, specialpedagog, lärare, arbetsterapeut, logoped och fysioterapeut/sjukgymnast.

Teamet har lång erfarenhet och hög kompetens kring barn med förvärvad hjärnskada.

Vi månar om att vara lyhörda, flexibla och kreativa i samarbetet med såväl elever som familj och övriga samarbetspartners. På Alviksstrandsskolan är ett genuint engagemang och fokus på individens resurser en självklarhet!

Visa hela beskrivningen

Det här händer på Alviksstrandsskolan - rehabilitering

Lyssna