Metoder och arbetssätt

Nedan presenteras metoder och arbetssätt som används i Nytida. I hur stor omfattning en metod eller ett arbetssätt används varierar.

Bildstöd med känslor

Nytidas ramverk för pedagogik

Inom Nytida arbetar vi alla utifrån vårt Ramverk för pedagogik. Därutöver använder vi olika metoder och arbetssätt. I val av metod och arbetssätt utgår vi från hur vi på bästa sätt stöttar våra enskilda omsorgstagare samt utifrån vilken typ verksamhet och tjänst vi erbjuder.


Några av de metoder och arbetssätt som används i Nytidas verksamheter


Nytidas egna arbetssätt och metoder

Lyssna