Vill du bli familjehem hos Nytida?

Du som är nyfiken, engagerad och tålmodig kan göra skillnad för ett barn i behov. Har ni plats för en till vid middagsbordet och överseende med lite stök till förmån för samtal och kvalitetstid tillsammans? Då kan familjehem vara ett alternativ för er!

Nytida jobbar på uppdrag av socialtjänsten i landets kommuner. Våra familjehem finns från Halland till Jämtland. Alla barn har rätt till trygga vuxna och vi söker fler familjehem. Vi erbjuder handledning, utbildning samt ekonomisk ersättning för din insats.

Alltid på Nytida

 • Väldigt kompetenta och engagerade konsulenter
 • Mycket noggrann matchningsprocess för att säkerställa placeringen både för familjehemmet och den placerade.
 • Vi erbjuder anpassade utbildningar till familjehemmen

Vilka barn behöver ett familjehem?

Vi tar emot barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år där stödbehovet är stort. Som familjehemsförälder behöver man ibland vara hemma på heltid med barnet, ibland går bra det att jobba. Allt utifrån barnets behov i det specifika fallet. Anledningen till att ett barn behöver placeras hos en annan familj varierar men bland annat tar vi emot barn som har särskilda behov utifrån neuropsykiatriska diagnoser (till exempel ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd), en intellektuell funktionsnedsättning, självskadebeteende eller utifrån en depression. Många har även varit utsatta för svår omsorgsbrist.

Vad krävs för att bli familjehem?

Vi välkomnar både ensamstående personer och par att bli familjehem. Vår önskan är att våra familjehem ska spegla de olika familjestrukturer som finns i samhället, där familjer lever i olika sammansättningar och har varierande boendeformer.

Vad som krävs när du vill bli familjehem är att du har:

 • En trygg och stabil livssituation
 • En god fysisk och psykisk hälsa
 • Tid och engagemang
 • Ett eget rum till barnet
 • En stabil ekonomi
 • Ett tryggt och stabilt nätverk
 • Ålder mellan 30-65 år
 • Erfarenhet av barn; egna eller andras
 • Kunskap att tala och förstå svenska obehindrat
 • Inga hemmavarande barn under 3 år

Vårt samarbete startar med att en av våra familjehemskonsulenter besöker de familjer som är intresserade av att bli familjehem. Vid detta möte finns god tid för frågor och information. Om vi därefter är överens att vi vill gå vidare, sammanställs en så kallad familjehemsutredning. Den innefattar ett flertal hembesök, registerkontroller, referenstagning och djupintervju.

Som familjehem ingår du i ett team

Teamet består av familjehemmet samt familjehemskonsulenten. Konsulenten gör täta hembesök för att ge råd, stöd och handledning. Vi har även tillgång till en psykiatriker som erbjuder stöd vid behov. Konsulenten finns tillgänglig per telefon dygnet runt, alla dagar under året. Konsulenten har den samordnande funktionen för alla insatser kring barnet/ungdomen och har kontinuerlig kontakt med uppdragsgivare och biologiska föräldrar. Familjehemmet ges därmed möjlighet att fokusera på omsorgen om den placerade.

Ni blir årligen inbjudna till utbildningsdagar där vi tar upp ämnen som berör er som familjehem. Ni får då också möjlighet att träffa andra familjehemsföräldrar som bor och verkar i samma geografiska område som er.

Det här erbjuder vi dig

 • Ekonomisk ersättning.
 • Hembesök av konsulent för handledning och råd.
 • Jour – du når våra konsulenter dygnet runt alla dagar under året.
 • Du ingår i ett nätverk av andra familjer som träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och få handledning i grupp.
 • En noggrann matchning så att både familjen och barnet/ungdomen ska fungera bra tillsammans.
 • Avlastningsfamilj vid behov och i överenskommelse med aktuell uppdragsgivare.
 • Kompetensutveckling minst två gånger om året.
 • Konsulenter som hanterar alla externa kontakter med till exempel socialtjänst och biologisk familj.
 • Tillgång till psykiatriker om behov uppstår
 • En möjlighet att göra skillnad för ett barn i behov!

Bli familjehem!

Fyll i vår formulär så återkommer vi till dig.

Familjehemsfilmer

Vem kan bli familjehem?

Det bästa med att vara familjehem

Möt ett av Nytidas familjehem

Läs mer om våra familjehem

Frågor och svar om att bli familjehem

Lyssna