Vill du bli familjehem hos Nytida?

Du som är nyfiken, engagerad och tålmodig kan göra skillnad för ett barn i behov. Har ni plats för en till vid middagsbordet och överseende med lite stök till förmån för samtal och kvalitetstid tillsammans? Då kan familjehem vara något för er!

Nytida jobbar på uppdrag av socialtjänsten i landets kommuner. Våra familjehem finns från Halland till Jämtland. Alla barn har rätt till trygga vuxna och vi söker därför fler familjehem. Vi erbjuder handledning, utbildning samt ekonomisk ersättning för din insats.

Alltid på Nytida

 • Kompetenta och engagerade konsulenter
 • Noggrann matchningsprocess för att säkerställa placeringen både för familjehemmet och den placerade.
 • Anpassade utbildningar till familjehemmen
Teckning av en familj ritad av ett barn i ett familjehem.

Vilka barn behöver ett familjehem?

Vi tar emot barn, ungdomar och vuxna. Som familjehemsförälder behöver man ibland vara hemma på heltid med barnet. Vi utgår från barnets behov i det specifika fallet. Anledningen till att ett barn behöver placeras hos en annan familj varierar. Vi tar bland annat emot barn som har särskilda behov utifrån neuropsykiatriska diagnoser (till exempel ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd), intellektuell funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, eller utifrån behov av skydd. En del har även varit utsatta för svår omsorgsbrist.

Vad krävs för att bli familjehem?

Vi välkomnar både ensamstående personer och par att bli familjehem. Vår önskan är att våra familjehem ska spegla de olika familjestrukturer som finns i samhället, där familjer lever i olika sammansättningar och har varierande boendeformer.

Vad som krävs när du vill bli familjehem är att du har:

 • En trygg och stabil livssituation
 • En god fysisk och psykisk hälsa
 • Tid och engagemang
 • Ett eget rum till barnet
 • En stabil ekonomi
 • Kunskap att tala och förstå svenska obehindrat

Vårt samarbete startar med att en av våra familjehemskonsulenter besöker de familjer som är intresserade av att bli familjehem. Vid detta möte finns god tid för frågor och information. Om vi därefter är överens att vi vill gå vidare, sammanställs en så kallad familjehemsutredning. Den innefattar ett flertal hembesök, registerkontroller, referenstagning och djupintervju.

Som familjehem ingår du i ett team

Teamet består av familjehemmet samt familjehemskonsulenten. Konsulenten gör hembesök för att ge råd, stöd och handledning och finns tillgänglig per telefon dygnet runt, alla dagar under året. Familjehemskonsulenten har den samordnande funktionen för insatser kring barnet/ungdomen och har kontinuerlig kontakt med uppdragsgivare. Familjehemmet ges därmed möjlighet att fokusera på omsorgen om den placerade.

Ni blir årligen inbjudna till utbildningsdagar där vi tar upp ämnen som berör er som familjehem. Ni får då också möjlighet att träffa andra familjehemsföräldrar som bor och verkar i samma geografiska område som er.

Det här erbjuder vi dig

 • Ekonomisk ersättning.
 • Hembesök av konsulent för handledning och råd.
 • Jour – du når våra konsulenter dygnet runt alla dagar under året.
 • Du ingår i ett nätverk av andra familjer som träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och få handledning i grupp.
 • En noggrann matchning så att både familjen och barnet/ungdomen ska fungera bra tillsammans.
 • Kompetensutveckling minst två gånger om året.
 • Konsulenter som hanterar alla externa kontakter med till exempel socialtjänsten, och vid överenskommelse även externa kontakter som till exempel socialtjänst och biologisk familj.
 • En möjlighet att göra skillnad för ett barn i behov!

Bli familjehem!

Fyll i vårt formulär så återkommer vi till dig.

Läs mer om våra familjehem

Frågor och svar om att bli familjehem

Lyssna