Nytidas skyddade boenden med inriktning hedersrelaterat våld och förtryck

Nytida erbjuder skyddat boende med spetskompetens inom hedersproblematik och våld i nära relationer i form av HVB-hem, stödlägenhet och familjehem.

Vi utför skyddsbedömningar enligt Patriark, både internt och externt. Vi finns tillgängliga dygnet runt och en placering kan ske snabbt, ofta samma dag eller dagen därpå. Vi tar emot akutplaceringar och kan bistå med hämtningar och säker transport.

Vi har spetskompetens inom hedersproblematik och våld i nära relationer. Mannegården och Malvahemmet är placerade i olika delar av landet för att kunna erbjuda alternativ utifrån hotbild. I verksamheterna kan vi ta emot flickor och kvinnor, både med och utan barn, från hela Sverige som på grund av våld, hot eller förtryck är i behov av skydd.

Inför en placering utser vi en kontaktperson som ansvarar för att den som ska flytta in hos oss känner sig delaktig och att behandlingsprocessen drivs framåt.

HVB-hem

Mannegårdens HVB-hem tar vi emot flickor mellan 14 och 18 år och har 6 st platser.

Malvahemmets HVB-hem tar vi emot flickor mellan 14 och 17 med möjlighet att stanna tills dem fyller 19 år. Vi har 6 st platser.

Alla får ett eget rum som är fullt möblerat och med närhet till de andra flickorna. Här finns personal på plats dygnet runt. Vi har gemensamt kök och vardagsrum. Samtliga måltider ingår.

Vi har en daglig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet i vardagen. Våra medarbetare arbetar lågaffektivt. De är alltid närvarande för att upprätthålla ramar, motivera, uppmuntra och stötta i den dagliga sysselsättningen, men också för att trösta och finnas till hands när sorgen gör sig påmind.

Familjehem

För de yngre flickorna kan Nytida Nåjden erbjuda trygga familjehem, med utbildning i skydd, i hela Sverige. Nytida Nåjden har lång erfarenhet av att arbeta med unga personer med ett skyddsbehov och har ett gott samarbete med Nytidas skyddskonsulenter. Våra skyddskonsulenter kan utföra skyddsbedömningar enligt PATRIARK för flickor placerade i våra familjehem.

Hur vi arbetar på våra boenden

Vi utför Skyddsutredningar på plats och har skyddskonsulenter.

På våra boenden arbetar vi med

  • PATRIARK – är en bedömningsmetod som används där det finns en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld. Syftet är bedömning och hantering av risker för hedersrelaterat våld. PATRIARK är en guide som består av tre delar och omfattar 15 faktorer. Den första delen täcker fem riskfaktorer beträffande mönstret i det hedersrelaterade våldet. Den andra delen kartlägger gärningspersonen/personernas psykosociala status (fem riskfaktorer) och den tredje delen fokuserar på fem sårbarhetsfaktorer och bakgrund hos offret eller offren. Det finns möjlighet att komplettera med andra överväganden som bedömaren anser är viktiga. När all information har samlats in och värderats bedöms: risk för allvarligt våld, akut risk för hedersrelaterat våld, sannolika offer samt andra risker.
  • FREDA – kortfrågor är ett stöd att för att fråga om våld i enskilda ärenden. FREDA-beskrivning är en hjälp att få en uppfattning om karaktären på det våld som förekommit eller förekommer. FREDA-farlighetsbedömning hjälper den som utreder att bedöma risken för fortsatt utsatthet och utgör en del i utredningen om behov av skydd.
  • Min livslinje – Livskartans syfte är att på ett enkelt, överskådligt, konkret och strukturerat sätt beskriva en persons liv och redovisa händelser som är kopplade till vitt skilda livssfärer (familj, arbete, fritid, sjukdom, skolgång, med mera) som underlag för skilda analyser. Ett arbete som ungdomen själv gör med stöd av personal.

Våra medarbetare

Våra medarbetare har stor erfarenhet och kunskap av att arbeta både med målgruppen och med hedersproblematik och konsekvenserna det ger. I vår personalgrupp finns olika yrkeskompetenser så som till exempel socionom, beteendevetare, arbetsterapeut, socialpedagog och undersköterska. Det finns även MI-utbildad personal.

  • Våra medarbetare får regelbunden handledning. Vi har ett väl fungerande samarbete med läkare, psykolog, traumaterapeut, tandläkare och skola.
  • Vi sätter alltid de individuella behoven först och arbetar med kris och trauma, skydd och implementering av eget skyddstänk, självständighet och trygghet, samt bearbetning och integration.

Söker du en plats?

Kontakta oss på Placeringsförfrågan:

Tele: 020-66 20 20

E-post: placeringsforfragan@nytida.se

Kontakta oss dygnet runt

Mannegården

Verksamhetschef: 073-502 21 88

Malvahemmet

Enhetschef: 0725-26 12 00

Familjehem

Placeringssamordnare: 070-320 11 20

Se våra filmer om skyddat boende

Hur är det att växa upp i en hederskultur?

Så gör du en trygg placering

Lyssna