Nytidas hem för viss annan heldygnsvård

Hem för viss annan heldygnsvård, “Korttidsboende” är en insats som beslutas av socialtjänsten.

En plats kan till exempel ges i väntan på en annan boendeform, under en kartläggningsfas av vad personen behöver stöd och hjälp med eller efter en utskrivning från till exempel sluten vård eller när en person behöver en insats under en viss period. Tjänsten vänder sig till personer med psykisk ohälsa ibland i kombination med missbruk, samsjuklighet eller annan problematik. Här kan det ges omvårdnad. Tjänsten ges enligt Socialtjänstlagen, en del av våra boenden tar också emot enligt, LPT LRV eller LVM.

Alltid på Nytida

  • Respekt för den enskilde individen
  • Hämtning och lämning om det behövs
  • Aktivt arbete med återhämtning och kravanpassning
  • Tät dialog med handläggare

Kontakta mig för en plats

Ulf Högberg

Ulf Högberg

Placeringssamordnare
Tyvärr, inga sökträffar.

Här finns våra hem för viss annan heldygnsvård

Meningsfull tillvaro och respektfullt bemötande

Vi sätter individen i centrum. Målet är att individen ska uppnå största möjliga självständighet och livskvalitet. Det är individen som sätter ramen för vad livskvalitet är. Hos Nytida får man en plats att vara på med mat, husrum och ett socialt sammanhang. Som ett första steg skapar vi rutiner kring mat, sömn, rena kläder och medicinering som ger en stabilitet i tillvaron. Det är något som många gånger kan ha saknats tidigare.

Hur dagarna därefter ser ut styrs utifrån individuella önskemål, förmågor och behov. Det kan handla om att allt från att orka gå en kortare promenad eller åka med på en biltur, till att ha en daglig sysselsättning, arbete eller skola. Vi erbjuder därför fritidssysselsättning och aktiviteter utifrån den enskilda individen


Mat och boende

Hur boendet ser ut varierar i Nytidas olika verksamheter. På vissa av våra boenden har vi lägenheter och på vissa har vi ett kollektivt boende. Boendet är grundmöblerat. Maten lagas på plats av vår kökspersonal och du väljer själv om du vill äta tillsammans eller själv.


Metoder och arbetssätt

På våra hem för viss annan heldygnsvård arbetar vi med utgångspunkt i det vi kallar Nytidas ramverk för pedagogik som består av fem begrepp: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn. Det hjälper oss att reflektera och förstå för att kunna möta individen där denne är.
Hos oss använder vi olika metoder och förhållningssätt, såsom MI (motiverande samtal) och ESL (ett självständigt liv). Vår utgångspunkt är det lågaffektiva bemötandet i mötet med den enskilda personen.
Vi har en egen utbildningsverksamhet Lära som erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling .


Våra medarbetare

Våra medarbetare bemöter dem som bor hos oss med respekt och har, förutom sin kompetens, ett stort intresse för människor och en vilja att göra gott. Bemötande är en avgörande faktor för att vi ska kunna bygga förtroendefulla relationer.
Vi har medarbetare på plats dygnet runt, med vaken natt. Våra medarbetare har gymnasiekompetens eller tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens, flera har också högskoleutbildning. De är till exempel undersköterskor/boendestödjare, mentalskötare, beteendevetare, socialpedagoger. Tillsammans arbetar de med fokus på att stötta och motivera den enskilde till att skapa delaktighet och inflytande över sitt liv .


Dialog med handläggare

Vi vill gärna ha en god dialog med placerande handläggare och hjälper till att underlätta vid placeringen. Vi kan till exempel hämta eller lämna personen. Om samtycke finns kan vi många gånger ta kontakt med aktuell vårdgivare eller liknande. Vi arbetar utifrån kundens uppdrag och den genomförandeplan som finns. Vi återkopplar enligt överenskommelse, på det sätt som handläggaren önskar men också om något speciellt inträffar. I samband med inskrivning är kontakten som regel tätare för att ge återkoppling om hur det går.


Beslut om plats

Beslut om en plats på Nytidas boenden fattas av kommunens handläggare eller myndighet.

Här hittar du andra boendeformer hos Nytida

Vanliga frågor och svar om Nytidas hem för viss annan heldygnsvård

Lyssna