Sociala medier på Nytida

På Nytida vill vi, precis som många andra, dela med oss av vår vardag i sociala medier. Detta främst för anhöriga, omsorgstagare och medarbetares skull, men även framtida anhöriga och omsorgstagare uppskattar att kunna ta del av hur vardagen ser ut på det boende eller annan verksamhet de är intresserade av.

Vi är måna om att ha en transparent kommunikation och därför är våra konton alltid publika.

Instagramkonton startas efter marknadsavdelningens godkännande och i samband med detta informeras verksamheterna om rådande lagstiftning och riktlinjer. Verksamheterna erbjuds utbildning samt har stöd av kommunikations- och marknadsavdelningen för rådgivning.

Varje verksamhet som har ett Instagramkonto ska följa rådande GDPR-lagstiftning samt Nytidas kommunikationspolicy och sociala medie-riktlinjer;

  • Verksamhetschefen är ansvarig utgivare för verksamhetens konton i sociala medier och ansvarig för att gällande lagstiftning samt koncernens riktlinjer följs.
  • I våra sociala medie-konton har vi verksamhetsfokus – vi berättar vad som händer i verksamheten om dagarna.
  • Vi undviker att berätta om enskilda omsorgstagares tillstånd då detta kan strida mot såväl dataskyddsförordning som patientsekretess och god omsorg om den enskilda personen.
  • Inga bilder eller filmer på Nytidas omsorgstagare, medarbetare, besökare eller andra, där ansikten kan identifieras, får publiceras utan skriftligt godkännande enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Alla som blir fotograferade eller filmade för olika ändamål måste lämna skriftligt tillstånd till detta. Samma regler gäller för alla, omsorgstagare såväl som medarbetare eller besökare. Har omsorgstagaren en legal företrädare ska medgivandet undertecknas av denne.
  • GDPR gäller även retroaktivt. När en person meddelar att hen inte vill synas i någon av våra kanaler tas allt material (till exempel bilder och filmer) bort.
  • Verksamheterna gör en regelbunden självkontroll av fototillstånden.
  • De bilder och filmer som vi delar i våra sociala mediekanaler får endast användas i våra egna kanaler och får inte delas med externt part.

Följ Nytida på Instagram

Lyssna