Kontakta oss gärna!

Har du frågor eller undrar något är du alltid välkommen att hör av dig till oss eller en specifik verksamhet

Besöksadress huvudkontor:

Nytida
Evenemangsgatan 21, 6 tr
Box 1565
171 29 Solna

Telefon växel08-578 700 00
Fax: 010-150 53 79

Organisationsnummer 556470-1901 (Nytida AB)

e-post: fornamn.efternamn@nytida.se (ersätt å,ä,ö med a,a,o)

Placeringsförfrågan

Tel: 020-66 20 20
e-post: placeringsforfragan@nytida.se
Fler kontakter


Affärsområdeschef Nytida

Magnus Åkerhielm
Tel: 072-713 95 65

Affärsutvecklingschef

Emma Birgersson
Tel: 073-323 01 17

Chef affärscontrolling

Mattias Hahn
Tel: 073-502 26 95

HR

Pernilla Åkerblom
Tel: 070-766 24 65

Kvalitetsutvecklare

Sören Henningsson
Tel: 073-086 66 961

Presskontakter

Tel: 010-33 00 501
press@ambea.se

Ekonomi/Fakturafrågor

Kundreskontra
e-post: kundreskontra@ambea.se
Tel: 08-578 702 40 Telefontid vardagar kl 13:00 – 15:00 

Leverantörsreskontra
e-post: levres@ambea.se
Tel: 08-578 702 30 Telefontid vardagar kl 13:00 – 15:00

Övriga frågor

Växel
Tel: 08- 578 700 00


Sektor- och regionchefer

Individ och familj

Vi har verksamheter för vuxna samt barn och unga inom individ och familj (SoL). De tjänster vi erbjuder för vuxna är särskilt boende, HVB och viss annan heldygnsvård, boendestöd och behandling. För barn och unga erbjuder vi HVB familjebehandlingshem, familjehem, skyddat boende, öppenvård och stödboende.

Sektorchef

Katarina Hult, tel: 0733-77 53 10

Regionchefer individ & familj, vuxna

Peter Boänges, tel: 070-266 35 88

Teresa Woodall, tel: 031-27 82 10

Linda Lagerqvist, tel: 070-208 31 80

Regionchefer individ & familj, barn och unga

Åsa Lundin, HVB barn och unga, tel: 073-377 53 18

Ulrika Lund-Wieler, Stödboende och öppenvård, tel: 076-145 99 2

Tove Nyström-Eriksson, Familjehem, tel: 070-520 17 32


LSS

Vi har verksamheter för både barn och unga samt vuxna inom funktionsnedsättning (LSS) innehållande barn- och ungdomsboende, korttidsboende, kollo, daglig verksamhet, gruppboende, serviceboende och boendestöd samt skola.

Sektorchef

Fredrik von Malmborg, tel: 070-494 17 66

Regionchefer

Anita Hjelmberg-Frisk, tel: 073-327 18 00

Annica Hamrén, tel: 073-642 47 44

Fredrik Ahlström, tel: 072-586 0849

Niklas Lundin, tel:  076-307 74 07

Angela Wallin, tel: 0708-67 20 21

Lars-Erik Eriksson, tel: 0708- 58 76 38

Maja-Lisa Hallberg, tel: 072-983 96 74

Calle Egeman, tel: 072-584 70 13

Skolchef

Åsa Enström, tel: 070-166 56 75

Entreprenad

Vi har verksamheter som vi driver på entreprenad inom funktionsnedsättning (LSS) och individ och familj (SoL).

Sektorchef

Jonny Schelin, tel: 0709-62 64 80

Regionchefer

Maria Smitt tel: 076-621 73 14

Per Johansson, tel: 073-377 52 49

Jessika Svedberg, tel: 072-386 99 11

Maria Ekeroth, tel: 076-322 81 70

Letar du kontaktuppgifter till någon av våra verksamheter?