Korttidsboende i hemlik miljö hos Nytida

Korttidsboende, eller korttids, är en insats enligt LSS som ges i olika omfattning utifrån kommunens behovsbedömning.

Nytidas korttidsboenden vänder sig till barn, unga och vuxna med autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning och förvärvad hjärnskada. Vi har också möjlighet att ta emot personer med dubbeldiagnoser. De flesta av Nytidas korttidsboenden finns i Stockholmsområdet men vi har även boenden i Skåne, Västra Götaland och Västmanland.

Alltid på Nytidas korttidsboenden

  • Eget rum
  • Nära dialog med vårdnadshavare
  • Lågaffektivt bemötande
  • Personal dygnet runt

Så är det att vara på ett korttidsboende

Kontakta mig för en plats

Kjell Ehn

Kjell Ehn

Placeringssamordnare LSS
Tyvärr, inga sökträffar.

Här hittar du Nytidas Korttidsboenden

Så här söker du plats på korttidsboende

1. Ansök om insats

Du vänder dig till kommunen för att ansöka om plats på ett korttidsboende.

2. Kommunen fattar beslut

Du träffar en biståndshandläggare. Kommunen fattar därefter beslut om plats.

3. Välj omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja boende.

Korttidsboende ger miljöombyte och avlastning

Korttidsboendet ger miljöombyte några dagar per månad och möjlighet att utvecklas samtidigt som övriga familjen får avlastning. Korttidshemmet kan också vara en bra förberedelse om ditt barn snart ska flytta hemifrån eller helt enkelt ett sätt att bidra till en god frigörelseprocess mellan barn och föräldrar. Inför en placering gör vi alltid en noggrann kartläggning för att anpassa korttidsenheten utifrån den individuella utvecklingsmässiga nivån hos dem som kommer till oss.


På alla korttidsboenden – nära dialog med dig som vårdnadshavare

Vi vill naturligtvis gärna ha ett nära samarbete och dialog med dig som är förälder eller vårdnadshavare. Du känner ditt barn bäst och vet vad som behövs för att hen ska må bra. Vi återkopplar regelbundet efter varje vistelse hos oss.


Ditt barn får ett eget rum och gemensamma utrymmen på korttidsboende

På våra korttidsboenden har var och en ett eget rum. Det skapar trygghet, möjlighet till avskildhet och en egen plats. På boendet finns också gemensamma rum och utemiljö där vi leker, umgås, använder datorn eller tittar på film och äter tillsammans. Den som vill ha hjälp med något eller bara vill ha sällskap hittar alltid någon av våra medarbetare här.


På Nytidas korttidshem kan ditt barn känna sig tryggt

Vi utgår ifrån varje persons individuella behov och stödjer dem i sin utveckling. Vi gör roliga aktiviteter som att åka på utflykter, gå på bio, ta en fika eller göra någon fysisk aktivitet. Men det är även viktigt att bara skapa en trygg vardag med tid för att ta det lugnt på plats. Vi kan också öva på vardagsaktiviteter som att hjälpa till med matlagning samt att duka och duka av efter maten. I samvaron mellan de boenden tränas socialt samspel och skapas gemenskap. Här kan nya vänner träffas.


Kompetenta medarbetare på alla korttidsboenden

I våra korttidsboenden finns alltid personal på plats dygnet runt. Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Alla medarbetare, inklusive chefer, lämnar regelbundet utdrag från belastningsregistret.

Våra medarbetare har gymnasiekompetens eller tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens, flera har också högskoleutbildning. Om behandlingen kräver en viss typ av kompetens finns den alltid hos någon av våra medarbetare. Våra chefer har alltid relevant högskoleutbildning, till exempel med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.


Kontakta biståndshandläggaren för beslut om ert korttidsboende

För att få en plats på ett av Nytidas korttidsboenden ska ditt barn eller din närstående tillhöra någon av personkretsarna inom LSS och behöver ha ett biståndsbeslut från sin handläggare i kommunen. När ni har fått ett sådant är ni välkomna att kontakta oss för att besöka våra korttidsboenden.


Frågor och svar om Nytidas korttidsboende

Lyssna