Bryta ofrivillig isolering – hemmasittare

I Nytida arbetar vi med att bryta ofrivillig isolering (så kallade hemmasittare) både i våra skolor och dagliga verksamheter.

Skolan kan ibland vara svår att klara av för elever med till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det  kan gå så långt att eleverna slutar att gå till skolan och, blir vad som i dagligt tal kallas hemmasittare. Samma risk finns för personer som efter skolan hamnar i isolering utan sysselsättning.

Det  krävs stora insatser från skolan för att få tillbaka eleven. Bland annat behövs kunskap om NPF och vilka hjälpmedel som just den eleven behöver för att klara av sin skoldag.

Inom Nytida finns skolor som jobbar särskilt med problematisk skolfrånvaro. Vi har också dagliga verksamheter i Stockholm med en inriktning som vi kallar Kliv ut för att nå personer. som har hamnat i ofrivillig isolering även efter skolåren. Här har vi samlat spetskunskap och byggt upp ett fungerande arbetssätt för att arbeta långsiktigt utifrån var och ens egna förutsättningar och intressen


Skolan behöver organiseras annorlunda

Anna Borg skolsamordnare på KIND och tidigare rektor, tycker inte att ordet hemmasittare definierar vad det handlar om.

Vi fokuserar på att ge våra elever självförtroende och en positiv självbild

Blichers friskola är en av Nytidas skolor som arbetar framgångsrikt med att möta elever med en problematisk skolfrånvaro

Se våra filmer om problematisk skolfrånvaro och ofrivillig isolering

Hampus framför hylla med spel och tavla med Mario-figurer

Hemmasittare kan få hjälp via spel

Nytida har dagliga verksamheter med ett spelfokus för att nå personer som är isolerade hemma.
En skärmdump från ett videoklipp

Problematiskt skolfrånvaro

Anna Borg skolsamordnare på KIND berättar i den här filmen tillsammans med en förälder hur skolsituationen kan se ut för elever med en NPF-diagnos.
En skärmdump från ett videoklipp

Calle hjälper hemmasittare

Kliv ut är ett arbetssätt inom Nytida för att hjälpa personer som är ofrivilligt isolerade och hemma.
En skärmdump från ett videoklipp

Auroras arbete mot sin psykiska ohälsa

Aurora behövde komma tillbaka i ett sammanhang. Det är det som har gjort den största skillnaden för henne.

Nytidas verksamheter som arbetar med problematisk skolfrånvaro och ofrivillig isolering – hemmasittare

Lyssna