Nytidas anpassade gymnasieskola (gymnasiesärskola) – förbereder för vuxenlivet

På Nytidas anpassade gymnasieskolor får eleverna en trygg och stimulerande skoltid. Här förbereds de på ett så självständigt vuxenliv som möjligt och får redskap för att våga tro på sig själva och sina möjligheter.

Vad är anpassad gymnasieskola för något?

Den anpassade gymnasieskolan (tidigare gymnasiesärskolan) i Sverige är fyraårig och frivillig. Den vänder sig till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad utifrån de egna förutsättningarna. Alla våra skolor erbjuder det individuella programmet. Våra anpassade gymnasieskola Kung Saga erbjuder också nationellt program. Läs mer under respektive skola.

Nytidas anpassade gymnasieskolor vänder sig främst till elever som utöver intellektuell funktionsnedsättning oftast också har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Vi har god kunskap om vilka utmaningar dessa elever ofta kan möta och hur man bäst stöttar dem.

Alltid på Nytidas anpassade gymnasieskolor (gymnasiesärskolor)

  • Små undervisningsgrupper
  • Engagerade och kunniga lärare
  • Tydliggörande pedagogik

Här hittar du Nytidas anpassade gymnasieskolor (gymnasiesärskolor)

Så här går det till att söka en plats i Nytidas anpassade gymnasieskola (gymnasiesärskolor)

1. Ditt ungdom har beslut om anpassad gymnasieskola

Du säkrar att din ungdom har formellt beslut om rätt till anpassad gymnasieskola från hemkommunen. Då skickar du en intresseanmälan till en av Nytidas anpassade gymnasieskolor. (För elever i Storstockolm sker ansökan via gymnasieantagningen inför år 1.)

2. Bedömning av dokumentation

Nytidas anpassade gymnasieskola bedömer, efter begäran om ungdomens dokumentation till vårdnadshavare, att eleven tillhör skolans målgrupp.

3. Välj skola

Nytidas anpassade gymnasieskola har gjort bedömningen att eleven tillhör målgruppen. Intresseanmälan övergår till köplats eller omgående erbjudande om skolplacering (i mån av plats). (För elever i Storstockholm sker beslut om placering via gymnasieantagningen inför år 1.)

Små klasser och strävan mot självständighet

I Nytidas anpassade gymnasieskolor arbetar vi i små klasser där vi kan ta hänsyn till varje enskild elevs behov. Tillsammans strävar vi alltid efter att eleven ska uppnå så stor självständighet som det är möjligt utifrån den individuella förmågan. Vi har tydligt fokus på elevens kommunikation. Att kunna förstå och bli förstådd av sin omvärld är en förutsättning för självständighet och sammanhang samt för att få en beredskap för framtiden och möjlighet att påverka sin vardag


Tydliggörande pedagogik på våra anpassade gymnasieskolor (gymnasiesärskolor)

Vi arbetar med en tydliggörande pedagogik som är utformad utifrån elevens individuella behov under en ständigt pågående process av aktivt lärande. Detta gör vi genom att tydliggöra vardagen och tillsammans med eleven finna strategier att använda sin kunskap på. Seriesamtal och sociala berättelser är andra metoder vi använder för att tydliggöra för eleverna. Läs mer om våra pedagogiska metoder här.


Medarbetare hos Nytidas anpassade gymnasieskolor (gymnasiesärskolor)

I våra skolor arbetar bland annat lärare, speciallärare, elevassistenter och fritidspersonal. Våra lärare och andra medarbetare är både engagerade och kunniga. Vi har kontinuerlig handledning och utbildning om såväl diagnoser som förhållningsätt och metoder. Våra medarbetare har ett lågaffektiva bemötande, för att bemöta och minimera problemskapande beteende.


Samarbete med föräldrar och andra

Vi eftersträvar ett gott samarbete med föräldrar, vårdnadshavare eller gode män. Vi samarbetar också gärna med habilitering, BUP, barn och ungdomsboende och liknande när behov finns. Allt för att såväl skolan som vardagen i stort ska fungera så bra som möjligt för våra elever.


Plats i Nytidas anpassade gymnasieskolor (gymnasiesärskolor)

För att få en plats i våra anpassade gymnasieskolor ska eleven dokumenterat tillhöra målgruppen, det vill säga ha en intellektuell funktionsnedsättning. Kontakta respektive skola för mer information.

Vanliga frågor och svar om Nytidas anpassade gymnsieskolor (gymnasiesärskolor)

Lyssna