På följande sidor kan du bland annat läsa mer om olika arbetssätt och metoder vi arbetar med samt om Nytidas ramverk för pedagogik.

Diagnoser

Inom Nytida ger vi vård, behandling och omsorg inom ett brett spektrum. Här har vi sammanställt några av de vanligaste diagnoser som våra omsorgstagare kan ha.

Lagrum

Sammanställning över de lagrum som berör de verksamheter som Nytida driver.

Liv och hälsa

På den här sidan samlar vi innehåll kring olika teman vi på Nytida arbetar med och som på olika sätt rör liv och hälsa.

Metoder och arbetssätt

Metoder inom Nytidas ramverk för pedagogik Inom Nytida arbetar vi alla utifrån vårt Ramverk för pedagogik. Därutöver…

Nytidas hemmakoncept

Boendemiljön och husets utformning kan påverka måendet för personer med till exempel autismspektrumtillstånd (AST). Detta är något…

Nytidas ramverk för pedagogik – vårt arbetssätt

Vi vill erbjuda den bästa möjliga omsorgen till var och en som kommer till oss. Alla ska…