Nytidas Behandlingshem – för ett fungerande liv

Nytida erbjuder behandlingar för att skapa ett fungerande och självständigt liv för personer som lider av exempelvis missbruk, ångest, självskadebeteenden, ibland i kombination med en psykisk funktionsnedsättning

Vi erbjuder omsorg och behandling i sammanhang som kräver stora resurser, erfarenhet och djup kunskap. Den enskilde personens behov är alltid i centrum. Behandlingshemmen är HVB-hem och placering sker utifrån socialtjänstlagen.

Alltid på Nytidas behandlingshem

 • Evidensbaserade behandlingsmetoder
 • Sjuksköterska, psykiatriker och terapeut i våra verksamheter
 • Snabba och flexibla lösningar

Kontakta mig för en plats

Ulf Högberg

Ulf Högberg

Placeringssamordnare
Tyvärr, inga sökträffar.

Här finns våra behandlingshem

Behandlingshem utifrån olika behov

Nytidas behandlingshem (HVB) erbjuder olika behandlingsmetoder utifrån var personen befinner sig och vilka behov hen har. Nytidas styrka är att vi har en så stor bredd av verksamheter och inriktningar på olika ställen i Sverige. Vi har rutiner för att bedöma vilken av våra verksamheter som passar bäst för den person som ska skrivas in, till exempel när det gäller arbetssätt och metoder och våra medarbetares kompetens. Vi tar också hänsyn till skillnader i ålder och mognad mellan de som vårdas samt om det finns behov av att dela upp de placerade efter kön.


Inriktningar på våra behandlingshem

Våra behandlingshem har olika inriktningar och kan bland annat ta emot personer som lider av psykisk ohälsa ångest, depression, PTSD (posttraumatisk stress), tvångssyndrom, självskadebeteende, ätstörningar och emotionell instabilitet. Vi tar också emot dem som missbrukar till exempel alkohol, droger eller läkemedel. Vi har även HVB som tar emot personer som är inskrivna i LARO (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende). Vi har möjlighet att behandla personer med samsjuklighet.


Behandlingsmetoder på våra behandlingshem

Vi arbetar alltid med vedertagna och evidensbaserade metoder. Dessa metoder kan till exempel vara:

 • Motiverande samtal (MI)
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Dialektisk beteendeterapi (DBT)
 • Återfallsprevention (ÅP)
 • 12-stegsmetoden
 • Community Reinforcement Approach (CRA)
 • Moral Reconation Therapy (MRT)
 • Traumabehandling vid PTSD
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Vi har även behandlingshem som utför neuropsykiatriska (NPF) utredningar på uppdrag från placerare. Flera av våra behandlingshem har stor erfarenhet av att anpassa behandling efter neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autismspektrumtillstånd och ADHD.


Hälso- och sjukvård

För den medicinska behandlingen finns tillgång till sjuksköterska på våra behandlingshem och konsultande läkare och psykiatriker.


Våra medarbetare på våra behandlingshem

Vi har även behandlingshem som utför neuropsykiatriska (NPF) utredningar på uppdrag från placerare. Flera av våra behandlingshem har stor erfarenhet av att anpassa behandling efter neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom autismspektrumtillstånd och ADHD.

Våra medarbetare har gedigen erfarenhet av målgruppen de arbetar med. De har gymnasiekompetens eller tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens, flera har också högskoleutbildning. Alla våra behandlingshem har en eller flera terapeuter anställda i verksamheten. Om behandlingen kräver en viss typ av kompetens finns den alltid hos någon av våra medarbetare. Våra chefer har relevant högskoleutbildning, ofta är de specialistsjuksköterskor men kan även ha en inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Vi har medarbetare på plats dygnet runt.


Kvinnobehandling

På vissa av våra behandlingshem tar vi enbart emot kvinnor eller har separata kvinnoavdelningar.


Transport till våra behandlingshem

Vid behov kan Nytida bistå med hämtning och transport till behandlingshemmet.


Utsluss och alternativ till fortsatta insatser

När behandlingstiden är avslutad finns goda möjligheter att få fortsatta insatser eller behandling i andra Nytida-verksamheter, till exempel behandling inom öppenvård, i en utsluss- lägenhet eller en annan boendeform


Anhöriga och närstående

Vi ser gärna att de som är hos oss kan ha fortsatt kontakt med anhöriga och närstående om de så önskar. Reglerna för detta kan se olika ut för olika behandlingshem, liksom vad som gäller för att göra hembesök under vistelsetiden hos oss.


Biståndsbeslut för behandlingshem

För att komma till Nytidas behandlingshem behövs ett biståndsbeslut från kommunen.

Vanliga frågor och svar om Nytidas behandlingshem

Här hittar du andra boendeformer hos Nytida

Lyssna