Här kan du läsa om Nytida och vad vi gör.

Detta är Nytida


På Nytida ger vi stöd till personer med funktionsnedsättning.

Det kan till exempel vara på ett boende

eller på en daglig verksamhet.

Nytida ger också stöd till människor som behöver hjälp,

till exempel den som missbrukar eller mår dåligt.

Nytida har skolor.

Där går elever som behöver mer stöd än i en vanlig skola.

Vi har också skolor för elever med intellektuell funktionsnedsättning, autism, ADHD

Nytida finns i hela Sverige.

Sök en plats hos Nytida

Här kan du läsa om att söka till Nytida.

Individ och familj

Om du vill komma till missbruks-vård, öppen-vård eller HVB-hem

behöver du ha ett beslut från din kommun.

Du ska prata med biståndshandläggaren.

När du har fått ditt beslut kan du kontakta Nytida.

Skola

Nytida har särskolor och grundskolor.

Du som vill ha plats i Nytidas särskolor

måste göra en utredning hos BUP eller habiliteringen.

Om utredningen visar att du har en intellektuell funktionsnedsättning

kan du söka till Nytidas särskolor.

Nytida har grundskolor för elever med extra stort behov av stöd och

som till exempel har ADHD eller autism.

Du som vill söka plats i Nytidas grundskolor

kontaktar rektor eller fyller i en intresseanmälan.

Funktionsnedsättning

Du behöver tillhöra någon av LSS personkretsar.

Om du vill komma till Nytidas boenden eller daglig verksamhet

eller ledsagning och avlösare eller kollo

behöver du ha ett beslut från din handläggare på kommunen

När du har fått ditt beslut kan du kontakta Nytida.

Nytidas tjänster

Nytida erbjuder tjänster inom olika områden.

Här kan du läsa mer om våra tjänster.

Nytidas tjänster – funktionsnedsättning

Nytida erbjuder stöd

för personer med funktionsnedsättning.

Vi har stöd för barn och unga och vuxna.

Du måste ha ett beslut från din handläggare

för att vara hos oss.

Gruppbostad

I en gruppbostad bor du din egen lägenhet.

Där har du dina egna möbler och saker.

På gruppbostaden bor andra personer som också har egen lägenhet.

I gruppbostaden finns alltid personal.

De hjälper dig när du behöver hjälp.

Det finns också kök och ett gemensamt rum,

dit du kan gå när du vill ha sällskap.

Servicebostad

I en servicebostad bor du din egen lägenhet.

Där har du dina egna möbler och saker.

Servicebostaden finns i ett vanligt bostadshus.

I närheten av din lägenhet finns alltid personal.

De hjälper dig när du behöver.

Det finns en samlings-lägenhet dit du kan gå när du vill ha sällskap.

Daglig verksamhet

På daglig verksamhet kan du vara på dagarna för att jobba.

Du kan jobba med olika saker.

Det kan till exempel vara att arbeta med hantverk,

hjälpa företag att packa saker,

hjälpa till på äldre-boende

eller arbeta med konst, musik eller teater.

Du kan träna på gym eller gå promenader.

På daglig verksamhet finns alltid personal.

De hjälper dig när du behöver.

Ledsagare

En ledsagare är en person som följer med dig när du ska göra aktiviteter.

Det kan till exempel vara när du vill gå på bio eller ut och fika.

Det är du som bestämmer vad ni ska göra tillsammans.

Boende för barn och unga

Vi har boenden för barn och ungdomar från O till 21 år.

Där har du ett eget rum

och kan ha dina egna möbler och saker.

Det finns också rum i boendet

där du kan göra saker tillsammans

med de andra som bor på boendet

Det finns alltid personal på boendet.

De hjälper dig när du behöver.

Korttidsboende

På korttidsboende bor du

oftast några dagar varje månad.

Korttidsboende ger miljöombyte.

Där har du ett eget rum.

Du kan göra saker ensam eller

tillsammans med de andra som bor där.

Det finns alltid personal på korttidsboendet.

De hjälper dig när du behöver.

Kollo

Du kan vara på kollo på sommaren

eller på helger.

På kollo får du göra saker som du tycker om.

Du får träffa andra barn och ungdomar.

På kollo finns kollo-ledare,

de hjälper till att hitta på saker att göra.

Kollo-ledarna kan hjälpa dig när du behöver.

Nytidas tjänster – individ och familj

Nytida erbjuder tjänster för barn och unga och vuxna

som behöver stöd.

För att få våra tjänster

måste du ha ett beslut från kommunens socialtjänst.

Familjehem

Barn och ungdomar som inte mår bra

av att bo hemma i sin egen familj

kan få bo hos en annan familj.

Det kallas att bo i ett familjehem.

HVB-hem

I ett HVB-hem kan en ung person bo

när det inte fungerar att bo hemma.

På ett HVB-hem har man sitt eget rum.

Det finns alltid personal som kan hjälpa till när det behövs.

Öppenvård

När det är jobbigt eller svårt för en ung person att till exempel gå till skolan eller jobbet

kan Nytidas personal vara ett stöd.

Personalen kan ringa på morgonen och väcka så man kommer i tid till skolan eller jobbet.

De kan följa med på möten

eller vara en kompis och ett stöd för att hitta på saker.

Det gör vi i öppenvård.

Behandlingshem

För personer som till exempel missbrukar,

har ångest eller skadar sig själva

kan Nytida ge behandling

för att de ska må bättre.

Boenden

För personer som har svårt att bo själva

har vi olika boenden.

Det kan vara HVB-boende och stödboende eller särskilt boende.

Här finns personal som kan hjälpa till när det behövs.

Nytidas tjänster – skola

Nytida har grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor.

Grundskola

I våra grundskolor tar vi emot elever

som behöver särskilt stöd.

Många av eleverna har en funktionsnedsättning inom

till exempel autism, Aspergers eller ADHD.

I Nytidas skolor arbetar vi med tydlig pedagogik och undervisning

för att det ska bli enklare att klara skolan

Vi tar reda på mycket om elevernas intressen för att det ska bli lättare att lära sig.

Vi vill att alla ska ha chans att nå skolans mål.

Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

I anpassad grundskola tar vi emot elever som har fått en bedömning av kommunen

att de får gå i anpassad grundskola.

Den bedömningen kan man få om man har en intellektuell funktionsnedsättning.

Anpassad skola har en egen läroplan.

I den anpassade skolan finns mer personal som kan ge hjälp.

I Nytidas anpassade skolor arbetar vi med tydlig pedagogik  och undervisning

för att det ska bli enklare att klara skolan.

Här är miljön lugn.

I anpassad grundskola går man i 9 år.

I anpassad gymnasieskola går man i 4 år.

I anpassad gymnasieskola kan man läsa ett nationellt program eller ett individuellt program.

Lagar och konventioner

Här kan du hitta länkar till några lagar
som styr Nytidas verksamhet.

Du kan också läsa några viktiga rättigheter och konventioner.

En konvention är en överenskommelse

som beslutats mellan flera länder  i till exempel FN.

Länkar

Lyssna