Välkommen till Nytida

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik.

Sök våra verksamheter Placeringsförfrågan

Vi finns över hela Sverige!

Här kan du söka bland våra boenden och verksamheter

Sök placeringar

Nytidas placeringssamordnare ger svar direkt om lediga platser, akutplacering och om våra boenden och andra verksamheter runt om i landet.

Sök jobb hos Nytida

Att jobba hos Nytida innebär många möjligheter, ett stort ansvar och inte minst att se människor trivas och växa.

Funktionsnedsättning

Nytida erbjuder individanpassade verksamheter, enligt LSS, för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

Individ och familj

Nytida erbjuder en stor variation av individanpassade verksamheter såsom HVB, skyddat boende och utredning för barn, unga och vuxna.

Läs mer

Skola

Nytida bedriver förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola enligt skollagen.

Läs mer
Steg för steg

Nytidas modell för beteendeförändring hos barn och unga i våra HVB. Steg för steg är en strukturerad modell som bygger på delaktighet, transparens och mätbarhet.

Nya LSS-boenden i Södermanland

Vi bygger LSS-boenden i Södermanland och Östergötland och erbjuder fina lägenheter på flera orter.