Våra samarbeten

Nytida samarbetar sedan 2017 med Glada Midnattsloppet. Vi är också samarbetspartner till KIND.

Glada Midnattsloppet

Glada Midnattsloppet hade premiär 2017 efter initiativ från dåvarande Resursteamet, nu en del av Nytida. Nytida är med och arrangerar loppet som partner till Hammarby Friidrott och Stockholms stad.

Glada Midnattsloppet vänder sig till personer med kognitiv funktionsnedsättning och man är välkommen att springa, gå eller rulla, själv eller med assistans. Bansträckningen är två kilometer.


KIND

KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling, utbildning och tillämpad kliniskt arbete kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. 2020 fyllde KIND tio år och Nytida är en samarbetspartner.

Lyssna