Nytida ger stöd inom LSS och psykosocial problematik

Det här händer på Nytida

Här hittar du nyheter om vad som händer och är på gång i Nytidas verksamheter.

Följ Nytida på Instagram


Våra digitala seminarier

Nytida bjuder in till kostnadsfria digitala seminarium i aktuella ämnen. Här kan du se planerade seminarium och titta på de vi redan har genomfört i efterhand.

Samverkan LSS-boende och öppenvård

Nytida kan erbjuda LSS-boenden som samverkar med vår öppenvård. Denna form av samverkan vänder sig till personer som har rätt till LSS men också har en tilläggsproblematik och därför kan ha svårt att hitta ett långsiktigt fungerande boende.

Våra tjänsteområden

Funktionsnedsättning

Nytida erbjuder individanpassade verksamheter, enligt LSS såsom boende och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Individ och familj

Nytida erbjuder individanpassade verksamheter såsom HVB, familjehem, öppenvård, behandlingshem med mera för barn, unga och vuxna.

Skola

Nytidas skolor vänder sig främst till elever med Neuropsykiatriska diagnoser, till exempel autism. Vi erbjuder såväl grundskolor som särskolor.