Självständighet och social färdighetsträning

Det är centralt i allt vårt arbete och inom alla våra verksamheter att de personer som vistas hos oss ska bli så självständiga som möjligt, utifrån sina förutsättningar.

Många gånger har de personer som bor eller vistas på Nytida olika utmaningar i sin vardag. Vi möter dem där de är och ger dem det stöd som behövs för att uppnå en personlig utveckling och ökad självständighet. Social färdighetsträning är ofta en viktig pusselbit på vägen.

Filmer om självständighet och social färdighetsträning

Mentorskap hjälper personer med NPF i övergången från ung till vuxen

Mentorskap är ett stöd som KIND ger ungdomar med NPF på väg ut i vuxenlivet. Här får man hjälp att möta olika utmaningar olika utmaningar som kan uppstå när många av de rutiner och strukturer som fanns i skolan försvinner.

Kontakt – social färdighetsträning på KIND för barn och unga med autismspektrumdiagnoser

Kontakt är en grupp för barn och unga med autismspektrumdiagnoser på KIND. Här ges stöd för att öva social färdighetsträning. Allt från hur man pratar med varandra, hur man tittar på varandra till vilka gester man använder.

KIND

KIND är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling, utbildning och tillämpad kliniskt arbete kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm. 2020 fyllde KIND tio år och Nytida var en samarbetspartner.

Mer om självständighet och social färdighetsträning

Två händer håller i en kopp

Camilla ger stöd i vardagen

Camilla är boendestödjare åt MT. Det är en relation som bygger på tillit och respekt. Med Camillas stöd får MT struktur och ordning på sin vardag.
Fyra personer spelar brädspel

Daglig verksamhet en plats där social interaktion ständigt tränas

På den dagliga verksamheten finns goda möjligheter att utveckla sociala färdigheter i en trygg och tillåtande miljö.
Marie och Yvonne

Maltesholmsvägen gruppboende – stöd för ökad självständighet

Det är en fin balansgång att finnas till för att ge tillräckligt med stöd och hjälp på vägen till vuxenblivande och självständighet, utan att uppfostra eller vara ställföreträdande förälder.
Fyra personer hjälps åt att baka

Stöd på väg mot vuxenlivet

Att bli vuxen är omvälvande för de flesta. För personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan övergången till vuxenlivet kännas extra svår. På KIND vill man ge ungdomarna verktyg att bll så i självständiga om möjligt.
Skärmdump från ett filmklipp

Kontakt – social färdighetsträning på KIND

I den här filmen berättar medarbetare från KIND om sin träningsgrupp Kontakt för barn och unga med autismspektrumdiagnoser, där man ger stöd för att öva social färdighetsträning.

Lyssna