Nytidas familjebehandlingshem – med barnets behov i centrum

Nytidas familjebehandlingshem är HVB-hem som erbjuder behandling för att stötta föräldern/föräldrarna i sin föräldraroll.

Nytidas familjebehandlingshem kan även ta emot föräldrar i behov av skydd från våld i nära relationer och blivande föräldrar. Våra familjebehandlingshem tar också emot barn tillsammans med en eller båda föräldrar för att utreda föräldraförmågan. Placeringen görs alltid utifrån barnets behov och på uppdrag av socialtjänsten. Vi tar inte emot personer i aktivt missbruk. Tjänsten ges enligt SoL eller LVU.

Alltid på Nytidas familjebehandlingshem

  • Barnets behov i centrum
  • En trygg och förutsägbar miljö
  • Kompetenta medarbetare

Söker du en plats?

Kontakta oss på Placeringsförfrågan:

Tele: 020-66 20 20

E-post: placeringsforfragan@nytida.se

Här finns våra Familjebehandlingshem

Utredning av föräldraförmåga på familjebehandlingshem

På våra familjebehandlingshem utreder vi föräldraförmågan, det vill säga hur väl föräldrarna kan sörja för sina barns välbefinnande och knyta an till dem. En sådan utredning tar som regel 10-12 veckor och under den perioden bor barnet/barnen hos oss tillsammans med föräldern/föräldrarna.
Utredningen är transparent och det innebär att vi alltid noga går igenom resultatet med föräldern/föräldrarna för att ge dem möjlighet att återkoppla på resultatet.
I ett av våra familjebehandlingshem finns också möjlighet att med extern kompetens göra till exempel neuropsykiatriska utredningar av både barn och förälder.


Behandling på familjebehandlingshem

Våra familjebehandlingshem erbjuder behandling i en hemlik i miljö. Behandlingen ger föräldern/föräldrarna stöd och träning att kunna ta hand om och ansvara för barnets eller barnens välbefinnande. En behandling pågår normalt tre till sex månader. Under perioden bor både barn och föräldrar i våra familjebehandlingshem.

I behandlingen ser vi till att skapa trygghet och förutsägbarhet för familjen samt att bygga förtroende. Mycket av innehållet i behandlingen handlar om att konkret lära sig att ta ansvar för att barnen ska få trygga vardagsrutiner och omsorg kring sådant som mat, sömn och hygien. Behandlingen kan också handla om hur man i sin föräldraroll knyter an till barnet och lär sig tolka barnets behov av tröst, kärlek och trygghet.
Tillsammans med föräldern/föräldrarna medverkar vi regelbundet i möten med placerande socialtjänst.


Förskola, skola, barnsamtal

Det är viktigt att se till barnens behov under perioden de vistas hos oss. Vi har upparbetade och goda relationer med skolor och förskolor i närområdet och ser till att barnet/barnen så snart som möjligt får plats där. För yngre barn kan vi stötta föräldrarna att medverka på öppen förskola. Vi ordnar också andra aktiviteter under dagarna för att barnen ska vara sysselsatta och må bra.
Att barnen får berätta om sin situation och bli lyssnade på är naturligtvis avgörande. Därför ingår också samtal med barnen utifrån vedertagna samtalsmetoder för barnsamtal.


Arbetssätt och metoder på våra familjebehandlingshem

I våra verksamheter har vi ett lågaffektivt bemötande. Vi arbetar utifrån Barnets behov i centrum samt med vedertagna/evidensbaserade samtalsmetoder för framför allt barnsamtal.


Våra medarbetare är förebilder på våra familjebehandlingshem

I våra familjebehandlingshem arbetar socionomer och behandlingsassistenter. I sitt arbete är de viktiga förebilder för dem som bor hos oss kring hur man bygger en ansvarsfull och vuxen relation till ett barn. Vi har medarbetare på plats dygnet runt med sovande jour. Personalen får regelbunden handledning för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.


Boende och måltider hos familjebehandlingshemmen

Boendet skiljer sig åt i våra familjebehandlingshem. Vi kan erbjuda såväl lägenheter med självhushåll som boende i eget rum där våra medarbetare lagar all mat och vi äter gemensamma måltider.

Hitta andra boenden för barn och unga

Vanliga frågor och svar om Familjebehandlingshem

Lyssna