Akutplacering

Inom Nytida finns ett antal verksamheter som har möjlighet att ta emot placeringar med kort varsel efter kontorstid och vid helger.

Kontakta oss

Under kontorstid

Under vardagar 8:00-17:00 hjälper vi på placeringsförfrågan dig att hitta ledig plats. Ring 020-66 20 20 eller mejla oss på placeringsforfragan@nytida.se

Efter kontorstid

På övriga tider går det bra att kontakta nedanstående verksamheter direkt till deras jourtelefonnummer som du hittar på verksamheternas sidor.

Annica Tollebäck

HVB och skyddat boende, familjebehandlingshem för barn & unga.
Ulf Högberg

Ulf Högberg

HVB och särskilt boende, missbruk och psykiatri för vuxna
Tyvärr, inga sökträffar.

Verksamheter som tar emot akutplaceringar