Lagrum

Här finns en sammanställning över de lagrum som berör de tjänsteområden där Nytida erbjuder verksamheter.

Lagrum – LSS

Lagrum – LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska…

Lagrum – individ och familj

Lagrum – individ och familj Det finns flera olika lagar som styr våra verksamheter inom individ och…

Lagrum – skollagen

Lagrum – skollagen Skollagen är grunden för den svenska skolan. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn,…

Lyssna