Vision, uppdrag och värderingar – vi gör världen lite bättre en människa i taget

infografik: moln sol hus med texten från vision och uppdrag, gubbar med ljusgrön flagga

Vision

Vår vision lyder ”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”. I vår vision fokuserar vi på den enskilda människan. Vårt mål och ambition är att varje enskild person i våra verksamheter ska bemötas med respekt och leva ett så gott liv som möjligt.

Uppdrag

Vårt uppdrag lyder: Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar omsorg som räcker till alla. Uppdraget är att ge en god och trygg omsorg till varje person i våra verksamheter. Vi lyckas när vi arbetar tillsammans, både inom Nytida och i nära dialog med omsorgstagare, närstående och uppdragsgivare.

Värderingar

De värderingar som genomsyrar all Ambeas verksamhet kan beskrivas i fyra nyckelord. Dessa är respekt, enkelhet, ansvar och kunskap.

Respekt: Hos oss har alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.

Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.

Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller omsorgstagare.

Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.

Vår vision och våra värderingar är vår ledstjärna såväl i mötet med de omsorgstagare som finns i våra verksamheter som när det gäller hur våra medarbetare bemöter varandra. Det är dessa värderingar som ska ta oss mot visionen – varje dag. Och det är utifrån dessa värderingar som vår verksamhet styrs.

Lyssna