Nytida ingår i Ambea

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik.

Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 450 enheter i Sverige. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv.

Två personer sitter i gräset och gör high-five

Ledande omsorgsföretag

Nytida ingår i Ambea som är ett av Nordens ledande omsorgsföretag med cirka 31 000 medarbetare. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea har drygt 950 enheter i Sverige, Norge och Danmark. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget.

Ambea bedriver i Sverige sin verksamhet inom Ambea Sweden Group där Vardaga, Nytida och Lära samt Klara ingår.  Ambea bedriver också verksamhet i Norge under varumärket Stendi samt i Dannark under varumärket Altiden.

Mer information om Ambea:

Mer information om Ambea, hittar du på Ambea.se. Information på engelska finns på Ambea.com.


Nytida Solhagagruppen AB Gemensamma Pensionsstiftelse

Nytida Solhagagruppen AB Gemensamma Pensionsstiftelse är en pensionsstiftelse som tryggar pensioner för anställda och f.d.anställda i Nytida Bergshyddan AB, Nytida Nyängen AB, Nytida Solhaga By AB och Nytida Solhaga Sverige AB

Lyssna