HVB – hem för vård eller boende

Nytida erbjuder HVB (hem för vård eller boende) samt viss annan heldygnsvård för vuxna med till exempel missbruksproblem, psykosocial problematik samt till barn och unga som av olika anledningar behöver extra stöd och omsorg utanför familjen. Insatsen erbjuds enligt Socialtjänstlagen. Vi tar emot från hela landet och har boenden på olika platser i Sverige.

HVB för barn och unga

Nytida erbjuder hem för vård eller boende, HVB-hem, till barn och ungdomar som av olika anledningar behöver extra stöd och omsorg utanför familjen. Vi erbjuder behandling enligt SoL.

HVB för vuxna

Nytida erbjuder HVB-hem för personer över 18 år med till exempel samsjuklighet, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. HVB är en helhetslösning för vård, boende och behandling.

En person tittar ut genom ett immigt fönster

HVB – hedersrelaterat våld och förtryck

Nytida erbjuder boende med spetskompetens inom hedersproblematik och våld i nära relationer i form av HVB-hem, stödlägenhet och familjehem.

Här hittar du Nytidas HVB-hem

Lyssna