Nytidas stödboende och träningslägenhet

Stödboende och träningslägenheter är en boendeform där en ungdom från 16 år bor själv i en egen lägenhet med självhushåll men får stöd i att klara av sin vardag.

Placeringen görs enligt socialtjänstlagen. Hur mycket stöd och hur ofta och nära personalen är beror på den unges behov. Ofta sker det en stegvis förändring från mycket stöd till allt mindre.

Alltid på Nytidas Stödboenden 

  • Fullt möblerad lägenhet och försäkring
  • Personal tillgänglig dygnet runt
  • Strukturerat stöd mot självständighet

Söker du en plats?

Kontakta oss på Placeringsförfrågan:

Ring på: 020-66 20 20

placeringsforfragan@nytida.se

Här hittar du alla Nytidas Stödboenden

Stödboende med dygnet runt personal

På stödboendet får ungdomen hjälp att utveckla sina färdigheter i en egen lägenhet med självhushåll. Här finns möjlighet till dagligt stöd i boendet och i samma trapphus finns en personallägenhet där våra medarbetare är tillgängliga dygnet runt med sovande jour. Denna insats är ofta bra att initialt kombinera med strukturerad öppenvårdsinsats eller kvalificerad kontaktperson för att skapa bästa möjliga struktur och tydlighet för den unge även utanför boendet. Målet med insatsen är att så snart som möjligt ge ungdomen de kunskaper och färdigheter som behövs för att klara av ett eget boende eller en träningslägenhet.

Stödboende med personal på plats delar av dygnet

Detta alternativ är för de ungdomar som har ett mindre behov av stöd och våra medarbetare är tillgängliga delar av dygnet. Denna insats är ofta bra att initialt kombinera med strukturerad öppenvårdsinsats eller kvalificerad kontaktperson för att skapa bästa möjliga struktur och tydlighet för den unge även utanför boendet. Målet med insatsen är att så snart som möjligt ge ungdomen de kunskaper och färdigheter som behövs för att klara av ett eget boende eller en träningslägenhet.

Stödboende i träningslägenhet

Våra träningslägenheter är nästa steg efter stödboende och ett alternativ för de ungdomar där ett boende helt på egen hand ännu ej är aktuellt. I träningslägenheten ges ungdomen kvalificerad hjälp av ungdomsbehandlare på veckobasis för att få de kunskaper som krävs för att klara ett eget boende. Ungdomarna kan dygnet runt via vår jour komma i kontakt med en ungdomsbehandlare. Lägenheterna ligger i allmänna bostadshus, fullt utrustade med möbler, husgeråd, tv och internet. Insatsen är ofta bra att initialt kombinera med strukturerad öppenvårdsinsats eller kvalificerat kontaktperson för att skapa bästa möjliga struktur för den unge även utanför boendet.

Skyddat boende

Vi kan också erbjuda skyddat boende för flickor som är utsatt hedersproblematik och hedersrelaterat hot och våld.
Läs mer om våra skyddade boenden.

Medarbetare på stödboenden

Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Stödboende och träningslägenheter inom Nytida arbetar med tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Det innebär att vi uppfyller de krav som IVO ställer till exempel när det gäller föreståndarens utbildning, utbildningsnivå för övrig personal, krav på registerutdrag från polisen och dokumentation.

Vi har också regelbundna och gemensamma handledningar, arbetsplatsträffar och konferenser för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete. Utöver detta har Nytida också ett internt kvalitetsledningssystem, Qualimax och regelbundna egenkontroller.

Hitta fler verksamheter för barn och unga

Lyssna