Nytida barn- och ungdomsboende – ett extrahem

Barn- och ungdomsboende (Bostad med särskild service för barn och unga, enligt LSS) ges till barn och unga med funktionsnedsättning om de trots olika andra stödåtgärder inte kan bo kvar hemma.

Ett barn- och ungdomsboende kan också vara aktuellt om skolan finns på en annan ort än där familjen bor. Här bor du under en längre tid, med ett eget rum, för att få stöd och hjälp i vardagen.

Alltid på Nytidas barn- och ungdomsboenden 

  • Eget rum
  • Personal dygnet runt
  • Tydliggörande pedagogik
  • Lågaffektivt bemötande

Här hittar du alla Nytidas Barn- och ungdomsboende

Så här går det till att söka en plats i våra barn- och ungdomsboenden

1. Ansök om insats

Du vänder dig till kommunen för att ansöka om boende till ditt barn.

2. Kommunen fattar beslut

Du träffar en biståndshandläggare. Kommunen fattar därefter beslut om plats.

3. Välj omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja boende.

Boende för barn och unga upp till 21 år

Nytida har boenden för barn och ungdomar upp till 21 år eller fram till dess att skolgången är avslutad. På några av våra barn- och ungdomsboenden tar vi emot yngre barn i förskoleålder. Vi har också möjlighet att ta emot barn och ungdomar med dubbeldiagnoser (autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning och förvärvad hjärnskada). Vi gör alltid en noggrann kartläggning för att anpassa boendet utifrån de individuella behoven hos de barn eller ungdomar som bor hos oss.


Nära dialog med vårdnadshavare på våra barn- och ungdomsboende

Vi vill naturligtvis gärna ha ett nära samarbete med dig som är förälder eller vårdnadshavare. Du känner ditt barn bäst och vet vad som behövs för att ditt barn ska må bra och utvecklas. Vi återkopplar regelbundet till dig. Du är alltid välkommen att hälsa på och kan kontakta oss när du vill. 


Du får eget rum på våra barn- och ungdomsboenden

Att ha ett eget rum är viktigt för att få en plats för avskildhet och egen tid. Barnen och ungdomarna som bor hos oss, kan själva möblera sina rum för att känna sig trygga och få ha sina egna personliga saker.

Boendena och boendemiljön är anpassade efter de barn och unga som bor här. Vi erbjuder en strukturerad och förutsägbar omgivning och ett likartat arbetssätt. Vi använder schema, bildstöd och andra hjälpmedel när det behövs.

På våra barn- och ungdomsboenden får ditt barn eller ungdom vara med i ett sammanhang och umgås med andra när hen vill det. Vi äter tillsammans, ser på film, umgås, tränar, provar nya aktiviteter och gör utflykter.


Skola och fritid i nära samarbete med barn- och ungdomsboende

Vi ger stöd i skolarbetet och stöttar med läxläsning och vill ha ett nära samarbete med skolan. Några av våra barn- och ungdomsboenden är särskild fokuserade på att ungdomarna som bor där ska kunna avsluta sin skolgång. På dessa boenden arbetar vi extra nära de lokala skolorna. Vi vill att de som bor här ska kunna göra olika aktiviteter på sin fritid. Den som har ett fritidsintresse ska kunna fortsätta med aktiviteten. Vi ger också möjlighet för de unga att prova nya saker och ser gärna fysiska fritidsaktiviteter där man får röra på sig.


Våra medarbetare på barn- och ungdomsboende

Våra medarbetare är engagerade och kunniga, vilket ger trygghet, harmoni och förutsättning för utveckling. Vi arbetar lågaffektivt och utifrån Nytidas eget ramverk för pedagogik.

I våra boenden finns alltid personal på plats dygnet runt. Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Alla medarbetare, inklusive chefer, lämnar regelbundet utdrag från belastningsregistret.

Våra medarbetare har gymnasiekompetens eller tvåårig eftergymnasial grundläggande omsorgskompetens, flera har också högskoleutbildning. Om behandlingen kräver en viss typ av kompetens finns den alltid hos någon av våra medarbetare. Våra chefer har alltid relevant högskoleutbildning, till exempel med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap.


Kontakta biståndshandläggaren för beslut om barn- och ungdomsboende

För att få en plats på ett av Nytidas barn- och ungdomsboenden ska ditt barn tillhöra någon av personkretsarna inom LSS och behöver ha ett biståndsbeslut från sin handläggare i kommunen. När ni har fått ett sådant är ni varmt välkomna att kontakta oss för att besöka våra boenden.

Frågor och svar om barn- och ungdomsboende

Bra att veta

Lyssna