Nytidas servicebostad: LSS-boende när du vill flytta till egen lägenhet

Att flytta till en egen lägenhet innebär en ökad självständighet och ett ökat eget ansvar. Ett serviceboende kan kännas tryggt då du bor i din egen lägenhet och får stöd och service i en trygg miljö

En servicebostad är ett LSS-boende som består av ett antal lägenheter med personal som ger stöd i anslutning till boendet. Din egen servicelägenhet möblerar du med dina egna möbler och saker så som du själv vill ha den. Din lägenhet är ditt hem och vi respekterar dina behov och din rätt att själv bestämma över din vardag.

Som regel finns de mellan 7 och 15 lägenheter i våra LSS-serviceboenden. I närheten av din lägenhet finns också en lägenhet för gemensamma måltider, umgänge och aktiviteter. Där kan du alltid träffa våra medarbetare.

Alltid på Nytidas serviceboenden

  • Stöd till ett självständigt liv
  • Stödperson
  • Lågaffektivt bemötande
  • Pedagogiskt arbetssätt

Här hittar du alla Nytidas serviceboenden

Så här går det till att få en plats i serviceboende

1. Ansök om insats

Du vänder dig till kommunen för att ansöka om plats på ett serviceboende.

2. Kommunen fattar beslut

Du träffar en biståndshandläggare. Kommunen fattar därefter beslut om plats.

3. Välj omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja boende.

Aktiviteter och stöd utifrån dina behov och önskemål på serviceboendet

Det varierar från person till person vad man behöver hjälp med i sin vardag när man bor i ett serviceboende. Vi utgår därför från dina behov och vi ser hur vi bäst stöttar dig i dina dagliga sysslor och fritidsaktiviteter. Vi är också noga med att ta vara på dina styrkor, intressen och drömmar. Vi ger dig stöd i de situationer där du behöver det.

Exempel på stöd kan vara att få stöttning med städning, att komma upp i tid på morgonen, att göra en inköpslista eller att någon följer med och handlar. Ibland kan man behöva samtalsstöd till exempel inför ett läkarbesök. Om personen vill kanske vi också följer med som ett stöd under besöket.

Stödperson och personal dygnet runt på våra serviceboenden

Personal finns tillgänglig dygnet runt och ger dig stöd i den omfattning du behöver och utifrån dina behov. Du har en särskild stödperson i personalgruppen. Vi arbetar utifrån en genomförandeplan med mål och delmål och med stor respekt för din vilja, dina förutsättningar och ditt behov av att leva självständigt som möjligt.  

Kontakta din biståndshandläggare för beslut om LSS-boende

För att bo i en av Nytidas servicebostäder måste du tillhöra en av de tre personkretsar som omfattas av LSS-lagen. Kontakta din biståndshandläggare i kommunen för att få ett beslut om boende. Du är också välkommen att kontakta oss på Nytida för att veta mer om våra servicebostäder och för att besöka någon eller några av dem.

Vanliga frågor och svar om Serviceboende

Lyssna