Alla barn och unga har rätt att gå i en skola där de kan utvecklas utifrån sin förutsättningar och där de kan känna trygghet och respekt och får möjlighet att lyckas.

I våra skolor ser vi till varje enskild elevs styrkor och utvecklingsförmågor och anpassar undervisningen därefter. Du hittar våra skolor nedan och kan också söka dem utifrån skolform.


Aktuellt

Lyssna