Alla barn och unga har rätt att gå i en skola där de kan utvecklas utifrån sin förutsättningar och där de kan känna trygghet och respekt och får möjlighet att lyckas.

I våra skolor ser vi till varje enskild elevs styrkor och utvecklingsförmågor och anpassar undervisningen därefter. Du hittar våra skolor nedan och kan också söka dem utifrån skolform.


Aktuellt

Tasava skola lektion

Tasava behandling och skola på en gång

Tasava dagbehandling och skola är en unik verksamhet inom Nytida som kombinerar en liten skolverksamhet med dagbehandling för ungdomar i högstadieåldern. Tasava ligger på Kungsholmen i …