Alla barn och unga har rätt att gå i en skola där de kan utvecklas utifrån sina förutsättningar och där de kan känna trygghet och respekt och får möjlighet att lyckas.

I våra skolor ser vi till varje enskild elevs styrkor och utvecklingsförmågor och anpassar undervisningen därefter. Du hittar våra skolor nedan och kan också söka dem utifrån skolform.

Fyra stycken barn sitter vid ett bord och skriver

Aktuellt

Lyssna