Nytidas familjehem och jourhem

I Nytidas familjehem är den placerade alltid i centrum

Vår erfarenhet visar att kontinuitet, kompetens och kvalitet ger en trygghet för den placerade, familjehemmen och socialtjänsten. I det dagliga arbetet tar vi ett helhetsansvar genom att effektivt samordna socialtjänstens uppdrag och arbetar i team kring de placerade. Vi vill göra skillnad – varje dag.

Nytida Familjehem har en gedigen erfarenhet av konsulentstödd familjehemsvård och vänder oss till barn, ungdomar och vuxna. Vi har jour, familjehem samt behandlingsfamiljer som bland annat har möjlighet att ta emot placeringar med kriminalitet, drogmissbruk, NPF- diagnoser eller som är placerade enligt LVU § 2. Vi har även kunskap och erfarenhet att möta de som av olika anledningar har behov av skydd samt barn och ungdomar som ska placeras tillsammans med en förälder. I vårt nätverk finns familjehem och jourhem med olika inriktningar och bakgrund, vilket skapar goda förutsättningar att göra en bra matchning inför en placering. Grundutbildningen ”Ett hem att växa i” hålls regelbundet och vi anordnar löpande föreläsningar och temadagar för våra jourhem och familjehem.

Vi finns från Halland i Söder till Jämtland i Norr. Varmt välkomna att kontakta oss!

familj och hund samlad i soffa

Vill du bli familjehem?

Vill du göra skillnad för ett barn i behov? Vi hjälper dig att hjälpa.

två barn hoppas studsmatta

Har du en placeringsförfrågan?

Vi har lång erfarenhet och har familjehem från Halland till Jämtland.

Följ oss på instagram:

Vanliga frågor och svar om familjehem och jourhem

Lyssna