Handläggare

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi har cirka 400 verksamheter inom LSS, Individ och familj samt skola. Nytida finns i hela Sverige.

Vi hjälper dig!

För dig som arbetar med placeringar inom LSS och SoL

På Placeringsförfrågan hjälper vi dig som jobbar som handläggare med matchning av verksamhet, var vi har lediga platser samt hjälper till vid alla typer av förfrågningar om plats. Vi hanterar både akuta ärenden och kommande behov. 

Ring Placeringsförfrågan på: 020-66 20 20
eller mejla oss på: placeringsforfragan@nytida.se

 

Vi hjälper dig snabbt hitta lediga platser!

Placeringsförfrågan bemannas av oss. Vi har alla lång erfarenhet av Nytidas målgrupper.

  • Vid behov kan vi besöka handläggare och omsorgstagare.
  • Vi erbjuder också studiebesök inför placeringar.