Handläggare

Vi hjälper dig hitta lediga platser i våra verksamheter!

För dig som arbetar med placeringar inom LSS och SoL

Placeringsförfrågan är Nytidas service till dig som är handläggare. Vi kan snabbt hjälpa till att hitta den verksamhet som på bästa sätt möter behoven hos den som behöver vårt stöd. Vi ger dig information om våra verksamheter och vet var det finns lediga platser samt vilken typ av avtal vi har med olika kommuner. Vi hjälper till både vid akuta förfrågningar men även om placeringen är aktuell längre fram i tiden.

Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi även vara behjälpliga med rådgivning. Nytida erbjuder ett flertal tjänster och vi har möjlighet till lösningar där vi kan kombinera olika insatser.

  • Vid behov kan vi besöka handläggare och omsorgstagare.
  • Vi erbjuder också studiebesök inför placeringar.

Vi på placeringsförfrågan finns här för dig!

Ulf Högberg

Ulf Högberg

Placeringssamordnare
HVB, särskilt boende, stödboende, missbruk och psykiatri för vuxna.

Pernilla Persson

Placeringssamordnare
Familjehem för barn och unga.

Pierre Selim

Placeringssamordnare
LSS och skola för barn, unga och vuxna i hela Sverige.

Emil Wallgren

Placeringssamordnare
HVB, skyddat boende, familjebehandlingshem och stödboende för barn och unga. 

Kjell Ehn

Verksamhetschef
Korttidsverksamhet i Stockholms län

Anna Åberg

Verksamhetchef
Placeringssamordnare LSS, DV och skola för barn, unga och vuxna i Västra Götaland.

Shakil William Sarker

Placeringssamordnare
HVB, särskilt boende, stödboende, missbruk och psykiatri för vuxna.
Tyvärr, inga sökträffar.

Sök verksamheter och se vilka som är avtalsupphandlade

Här kan du se vilka av Nytidas verksamheter som din kommun har LOV-avtal eller ram-avtal med.

I vissa fall behöver kommunen själv göra ett avrop för att kunna använda sig av ett ramavtal. Detta gäller för upphandlingar som görs för ett större antal kommuner. I nedan lista visas alla kommuner som involverats i en upphandling, det vill säga kommuner som inte har gjort avrop kan även visas i listan.

Kontakta oss gärna direkt med din förfrågan!

Vanliga frågor och svar för handläggare

Lyssna