Handläggare

Vi hjälper dig med svar om lediga platser och akutplaceringar i våra boenden och andra verksamheter i hela Sverige.

Vi hjälper dig hitta lediga platser i våra verksamheter!

För dig som arbetar med placeringar inom LSS och SoL

Placeringsförfrågan är Nytidas service till dig som är handläggare. Vi kan snabbt hjälpa till att hitta den verksamhet som på bästa sätt möter behoven hos den som behöver vårt stöd. Vi ger dig information om våra verksamheter och vet var det finns lediga platser samt vilken typ av avtal vi har med olika kommuner. Vi hjälper till både vid akuta förfrågningar men även om placeringen är aktuell längre fram i tiden.

Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi även vara behjälpliga med rådgivning. Nytida erbjuder ett flertal tjänster och vi har möjlighet till lösningar där vi kan kombinera olika insatser.

  • Vid behov kan vi besöka handläggare och omsorgstagare.
  • Vi erbjuder också studiebesök inför placeringar.

Nyhet! Samverkan LSS-boende och öppenvård

Vi kan erbjuda LSS-boenden som samverkar med vår öppenvård.

Denna form av samverkan vänder sig till personer som har rätt till LSS men också har en tilläggsproblematik och därför kan ha svårt att hitta ett långsiktigt fungerande boende.

Vi på placeringsförfrågan finns här för dig!

Ulf Högberg

Ulf Högberg

Placeringssamordnare
HVB, särskilt boende, stödboende, missbruk och psykiatri för vuxna.

Annica Tollebäck

Placeringssamordnare
HVB, skyddat boende, familjebehandlingshem och stödboende för barn och unga.

Pernilla Persson

Placeringssamordnare
Familjehem för barn och unga.

Pierre Selim

Placeringssamordnare
LSS och skola för barn, unga och vuxna i hela Sverige.

Kjell Ehn

Verksamhetschef
Korttidsverksamhet i Stockholms län

Anna Åberg

Verksamhetchef
Placeringssamordnare LSS, DV och skola för barn, unga och vuxna i Västra Götaland.

Anton Jensen

Verksamhetschef
Placeringssamordnare LSS, DV och skola för barn, unga och vuxna i Södermanland och Östergötland
Tyvärr, inga sökträffar.

Kontakta oss gärna direkt med din förfrågan!

Vill du komma i kontakt med en specifik verksamhet? Här hittar du alla våra verksamheter

Vanliga frågor och svar för handläggare