Till dig som är anhörig eller närstående

Vi vet att det många gånger är du som anhörig som har tagit ett stort ansvar för att din närstående ska må bra och det kan vara svårt att veta vilken hjälp som finns att få.  

Nytida har ett brett utbud av verksamheter inom LSS, skola och individ och familj. För att din närstående ska kunna bo och/eller få insatser via Nytidas verksamheter behövs i regel ett biståndsbeslut från en handläggare i kommunen. Som anhörig är du en central person för oss. Dina kunskapar om din närstående är viktiga för att vi ska kunna ge den omsorg som din närstående behöver. 

Vår ambition är att du ska känna dig delaktig i det som händer i din anhöriges liv, vilket kan förutsätta samtycke från din närstående.   

Här berättar några anhöriga om sin vardag

Lyssna