Nytidas gruppboenden – trygghet och gemenskap

Söker du ett bra LSS-boende? Då har du kommit rätt. Hos Nytida bor du i en egen lägenhet och får stöttning av kompetent personal.

Nytida har flera fina och trevliga gruppboenden i hela Sverige. I våra LSS-gruppbostäder bor du din egen lägenhet där du själv möblerar och bestämmer hur du vill ha det. Du får stöd och hjälp med sådant du vill och när du behöver det. Du kan till exempel få stöttning i att komma upp i tid på morgonen, handla, laga mat, städa eller att tvätta. Annan hjälp som kan ges är att följa med till läkare, tandläkare eller andra besök. Vi stöttar dig att öka din självständighet.

Alltid på Nytidas gruppboenden

  • Lågaffektivt bemötande
  • Tydliggörande pedagogik
  • Individuella anpassningar
  • Stödperson

Så är det att bo på en gruppbostad

Kontakta oss på Placeringsförfrågan:

Ring på: 020-66 20 20

E-post: placeringsforfragan@nytida.se

Här hittar du alla Nytidas gruppboenden

Så här ansöker du om gruppboende hos Nytida

1. Ansök om insats

Du vänder dig till kommunen för att ansöka om plats i en gruppbostad.

2. Kommunen fattar beslut

Du träffar en biståndshandläggare. Kommunen fattar därefter beslut om plats.

3. Välj omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja boende.

Läs mer om Nytidas gruppbostäder

Filmer från våra gruppbostäder

Gemenskap och sällskap på våra gruppboenden

Till gruppbostaden hör gemensamma utrymmen. Här kan du alltid träffa våra medarbetare och det är här vi umgås för att till exempel äta tillsammans vid större högtider, spela spel och se på film eller bara ta en fika. I en Nytida gruppbostad finns aldrig fler än sex lägenheter och boende.

Vi erbjuder dig att göra egna aktiviteter och aktiviteter i sällskap med de övriga personerna som bor i gruppbostaden. Vi kan gå på bio, fika, shoppa, spela bowling, simma eller vara ute i naturen. Du väljer själv om du vill delta i en aktivitet eller inte och du är med och bestämmer vilka aktiviteter vi ska göra.

Duktiga medarbetare på plats hos våra gruppboenden dygnet runt

I våra gruppboenden finns medarbetare på plats dygnet runt. I Nytida arbetar vi med en gemensam pedagogik som bygger på att vi skapar en tydlig miljö omkring dig och att vi har ett lugnt och tryggt bemötande. Vi anpassar vårt stöd och arbetssätt tillsammans med varje person som bor hos oss. Våra medarbetare arbetar med ett lågaffektivt bemötande och får kompetensutveckling och handledning när de behöver det.

Kvalitet, ett gott bemötande och kunskap om de målgrupper vi arbetar med är grundläggande för allt vårt arbete. På Nytidas boenden får du en stödperson som ansvarar extra mycket för att svara på frågor och skriva ner saker ni kommer överens om.

Vi bygger nya gruppbostäder på flera ställen i Sverige

Just nu öppnar vi inom Nytida nya gruppbostäder på många olika ställen. Dessa boenden är moderna och byggda med tanke på dem som ska bo där. Det gäller både själva huset som är utformat med höga krav på ljudisolering och extra breda korridorer som boendemiljön så som färgsättning och val av möbler i våra gemensamma utrymmen.

Kontakta biståndshandläggare för beslut om gruppboende

För att bo i Nytidas gruppbostäder måste du tillhöra en av de personkretsar som omfattas av LSS-lagen. Kontakta din biståndshandläggare i hemkommunen för att få ett beslut om boende. Du är också välkommen att kontakta oss på Nytida för att veta mer om våra gruppbostäder och för att besöka någon eller några av dem.

Vanliga frågor och svar om Nytidas gruppboenden

Lyssna