Skolan kan ibland vara svår att klara av för elever med till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det  kan gå så långt att eleverna slutar att gå till skolan och, blir vad som i dagligt tal kallas hemmasittare. Samma risk finns för personer som efter skolan hamnar i isolering utan sysselsättning.

Det  krävs stora insatser från skolan för att få tillbaka eleven. Bland annat behövs kunskap om NPF och vilka hjälpmedel som just den eleven behöver för att klara av sin skoldag.

Inom Nytida finns skolor som jobbar särskilt med problematisk skolfrånvaro. Vi har också dagliga verksamheter i Stockholm  med en inriktning som vi kallar Kliv ut för att nå personer. som har hamnat i ofrivillig isolering även efter skolåren. Här har vi samlat spetskunskap och byggt upp ett fungerande arbetssätt för att arbeta långsiktigt utifrån var och ens egna förutsättningar och intressen


Skolan behöver organiseras annorlunda

Anna Borg skolsamordnare på KIND och tidigare rektor, tycker inte att ordet hemmasittare definierar vad det handlar om.

Vi fokuserar på att ge våra elever självförtroende och en positiv självbild

Blichers friskola är en av Nytidas skolor som arbetar framgångsrikt med att möta elever med en problematisk skolfrånvaro

Se våra filmer om problematisk skolfrånvaro och ofrivillig isolering

Digitalt seminarium

Vill du veta mer om hur vi löser problematisk skolfrånvaro, undviker ofrivillig isolering och hemmasittarproblematik?

Titta på vårt seminarium!

Problematiskt skolfrånvaro

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är ett paraplybegrepp, för flera olika diagnoser som exempelvis ADHD och autism som kan bidra till att skolnärvaron kan bli problematisk.

Stöd till den som är hemma

Så här arbetar Nytidas dagliga verksamheter för att stötta personer ut ur ofrivillig isolering, i det vi kallar Kliv ut.

Att bryta isoleringen

Möt Aurora och Sara som berättar om den resa Aurora har gjort med stöd av sin dagliga verksamhet för att få ett fungerande liv och bryta sin isolering trots sin psykiska ohälsa.

Nytidas verksamheter som arbetar med problematisk skolfrånvaro och ofrivillig isolering – hemmasittare