Kliv ut – ett arbetssätt för att nå hemmasittare och bryta isolering

Nytidas verksamheter möter ofta personer som har hamnat i långvarig isolering, också kallat hemmasittare. Med Kliv ut som arbetssätt kan vi bryta isoleringen och möjliggöra en ökad livskvalitet och delaktighet i samhällslivet.

Idag finns det omkring 150 000 unga personer mellan 16-29 år som varken arbetar eller studerar (enligt MFUC), och mörkertalet är stort. På Nytida möter vi de personer som också lever med en NPF-diagnos eller kombinerad psykisk ohälsa. Oftast finns det både utsatthet, ofullständig skolgång och år av misslyckanden med i bagaget.

Med Kliv som arbetssätt och relationsbyggande insatser, kan Nytida stötta personerna att ta små steg i riktning mot sina livsmål och drömmar – och lösningsfokuserat hjälpa till att bryta isoleringen.

Kliv ut – en process i 5 steg

Vårt uppdrag handlar om att bryta isolering och att arbeta för meningsfull sysselsättning och delaktighet i samhällslivet. Kliv ut som arbetssätt bygger på att förstå och kartlägga personens nuläge, önskat läge, hinder och resurser. Processen består av fem steg, och vi arbetar för att alla vi stöttar ska stärka sin förmåga och möjlighet till jobb eller sysselsättning.

Är du intresserad av en Kliv ut-insats?

Kontakta oss på placeringsförfrågan om du vill veta mer. Vi hjälper dig att hitta nya lösningar och lediga platser!

Webinar om isolering och Kliv ut

Tillsammans med KIND och Attention lyfter vi möjligheter som får livet att vända i ett kostnadsfritt webinar.

Här hittar du våra verksamheter som arbetar med Kliv ut

Läs mer om Kliv-ut

Lyssna