Kliv ut – daglig verksamhet för att nå personer med hemmasittarproblematik

Hemmasittarproblematik handlar om personer som successivt isolerat sig och på så sätt hamnat i utanförskap. Personer  som kanske inte har någonstans att gå till på dagen och som ofta inte alls förmår att lämna hemmet.

Personen kan ha varit hemma i många år. Det finnas olika orsaker till varför man hamnar i denna situation ofta är det en kombination av flera faktorer. Varje person har sin egen historia. Isoleringen leder till ett ofrivilligt utanförskap och de allra flesta vi kommit i kontakt med vill ha en förändring. Svårigheten är så klart hur det skall gå till.

Nytida har på fem Dagliga verksamheter i Stockholm en inriktning som vi kallar Kliv ut för att nå dessa personer. Här har vi samlat spetskunskap och byggt upp ett fungerande arbetssätt för att arbeta långsiktigt utifrån var och ens egna förutsättningar och intressen. Vi arbetar strukturerat inspirerade av ett systemteoretiskt perspektiv och lösningsfokus. Det innebär att vi jobbar med helheten, strävar efter att skapa tillit för varandra och arbetar med lösningsfokuserade metoder.

Nedan följer de bärande delarna i arbetet:

Tydligt uppdrag

För att kunna åstadkomma en förändring måste vi ha ett tydligt uppdrag, en förståelse för vårt arbetssätt och för att arbetet är långsiktigt och tar tid. Det innebär att vi behöver ha en tät dialog och få ett tydligt uppdrag från biståndshandläggaren.

Fördjupad kartläggning

För alla personer som kommer till Nytidas dagliga verksamheter gör vi en kartläggning. När vi identifierar att Kliv ut är aktuellt fördjupar vi kartläggningen. Vi måste på djupet förstå varför personen har hamnat i den situation som uppstått, vilka insatser som tidigare testats och med vilket resultat- detta för att bryta det rådande läget och för att kunna individanpassa rätt insats. Otroligt viktigt är att förstå vad personen värderar, vad som är tryggt och på vilket sätt vi ska bygga förtroende. I kartläggningen är det också viktigt att identifiera och förstå vad som verkligen intresserar och engagerar.

Vi möter varje person där hen har möjlighet att bli mött

För att lyckas med uppdraget krävs att personen själv vill åstadkomma en förändring och hen vågar släppa in några nya människor i sitt liv. Först då kan vi börja att bygga upp en förtroendefull relation. Vi arbetar personcentrerat och inledningsvis är det få personer man har kontakt med.

Vi vet att vi hela tiden behöver vara lyhörda för att möta personen där hen är just nu. För någon som varit hemma i många år är det en stor omställning och en process att ändra sitt liv. Därför kan ett första steg när vi börjar arbeta tillsammans vara att bara svara på ett SMS eller ta emot ett telefonsamtal. Ett andra steg kan vara att träffa sin coach i hemmiljö. Så småningom kan en aktivitet utanför hemmet vara aktuellt- för att sedan komma in en kort stund till någon av våra dagliga verksamheter. Vi ser till att skapa självförtroende och bygga vidare på sådant personen är genuint intresserad av. Därför erbjuder vi väldigt individuellt utformade aktiviteter. I vår verksamhet har vi till exempel möjlighet att delta i brädspel, rollspel eller TV spel.

Samverkan med nätverk och uppdragsgivare

Vi arbetar tillsammans med det nätverk som finns runt personen: anhöriga och andra närstående, det kan också vara habilitering eller hälso- och sjukvård samt biståndshandläggaren. När alla har en gemensam bild är sannolikheten större att vi ska nå målet och hela nätverket kan då bidra till att nå framgång.

Realistiska förväntningar och målbilder

I vårt arbetssätt har vi tydliga förväntningar, sätter mål och utvärderar arbetet – vi vet vart vi ska nå. Men vi jobbar alltid för att målen skall vara realistiska och att det kan ta tid att nå fram. Vi arbetar därför med delmål och tar ett litet steg i taget. På så sätt undviker vi nya misslyckanden och möjliggör för en varaktig positiv förändring.

En skärmdump från ett videoklipp

Calle hjälper personer med hemmasittarproblematik i Nytidas projekt Kliv ut

Calle hjälper personer med hemmasittarproblematik i Nytidas projekt Kliv ut Nytida har dagliga verksamheter med särskilt fokus…
Två personer promenerar med ryggen mot kameran

Så hjälper Nytidas dagliga verksamhet personer med hemmarsittarproblematik

Så hjälper Nytidas dagliga verksamhet personer med hemmarsittarproblematik Hur kan vi hjälpa personer med hemmarsittarproblematik? Johans mamma…

Här hittar du våra verksamheter inom Kliv ut

Lyssna