Nyheter

Samarbete för att klara gymnasiet och bli självständig

Hagfors, en dryg timmes bilfärd från Karlstad i Värmland, är en liten ort i lugn och trygg miljö. Här finns Nytidas LSS-boenden Tutemo och Traneberg som tar emot ungdomar från 15 till 23 år. Alla får också en plats på Älvstrands gymnasium. Tillsammans gör man allt för att ungdomarna ska gå ut gymnasiet med godkända betyg.

Eleverna kommer från hela Sverige. Det är ungdomar med självskadebeteende, misslyckanden, utåtageranden, en krånglig hemmiljö och en skola som inte har klarat att anpassa sig efter elevens behov. Många gånger har detta lett till att ungdomen helt slutat gå till skolan.

– Jag får ofta samtal från förtvivlade föräldrar som försökt få iväg sina barn till skolan och samtidigt ska klara att hantera sitt övriga liv med jobb och annat, berättar Anders Alamaa som är placeringssamordnare.

– När vi får en förfrågan tittar vi på hur problematiken ser ut och ser då att beteendena ofta beror på autismdiagnosen. Vi fokuserar dock inte så mycket på det problematiska beteendet utan tittar istället på det som är positivt, fortsätter han.

Egen lägenhet med stöd

På Tutemo och Traneberg får ungdomarna en chans att börja om och att påbörja sitt vuxenliv utan stöd av mamma och pappa. Ungdomarna bor i egna lägenheter. Det är ett viktigt steg in i vuxenlivet för att själv börja ta ansvar, men de har alltid stöd av Nytidas medarbetare om de behöver hjälp eller bara någon att prata med.

Kontakta oss om du är intresserad av en plats

Pierre Selim

Pierre Selim

LSS och skola för barn, unga och vuxna i hela Sverige.
Björn

Björn Johansson

LSS för barn, unga och vuxna i hela Sverige.
Tyvärr, inga sökträffar.

– Det betyder mycket att få komma till en ny miljö och få möta nya människor som lyssnar utan förutfattade meningar, säger verksamhetschef Karin Johansson, som tillsammans med sina gruppchefer Daniel Bergström och Eva Vestlund leder arbetet.

Att bygga förtroende och en relation med ungdomen kan ta tid. Det behövs tålamod och att våga stå kvar när det blir tufft. På Tutemo och Traneberg finns en stabil grupp av medarbetare som jobbat länge. Man anpassar utifrån var och en som bor här med individuella lösningar för att hitta balans och energi i vardagen. Tydlighet, struktur och förutsägbarhet med hjälp av till exempel scheman men också att förstå hur mycket man orkar och när tid för återhämtning behövs. Ungdomarna får hjälp att hitta fritidssysselsättningar och övar på socialt samspel.

Plats på Älsvstrands gymnasium

Alla får en plats på Älvstrands gymnasium med målet att klara av en gymnasieutbildning. Samarbetet mellan skolan och boendet är viktigt, därför finns alltid en medarbetare från boendena med i skolan och skolan är med på boendemöten.

– Det täta samarbetet mellan skola och boende, ger många elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar chansen att lyckas med sina studier, säger Karin.

– Vår styrka är att vi kan se både skol- och boendesituationen. Ibland måste man ändra saker hemma för att det ska funka i skolan, tillägger Anders.

På Älvstrands gymnasium finns en specialklass IMAS, där elever kan läsa in gymnasiebehörighet. Elever som har behörighet kan välja vilket som helst av skolans nationella program.

– De läser sina karaktärsämnen med den vanliga klassen men läser kärnämnena som svenska, engelska och matematik i IMAS-klassen, berättar samordnare Marie Axelsson. Vi stöttar med struktur, social träning, läxhjälp, inför friluftsdagar och liknande. Vi finns mitt i skolan. Blir det jobbigt kan man alltid komma till oss.

Individuellt schema och extra tid

Varje elev har sitt eget individuella schema. Det är inte ovanligt att man behöver extra tid för att klara av sin gymnasiebehörighet och att utbildningen också på andra sätt behöver anpassas för att eleven ska nå kunskapsmålen. En utmaning är ofta de branschspecifika krav som ställs i till exempel en fordonsutbildning, lösningen blir en egen verkstad där eleverna får arbeta i sin egen takt.

– Målet är att de ska klara sin gymnasieexamen. Det är viktigt för att lyckas framåt. Går inte det stöttar vi dem att på andra sätt bli anställningsbara till exempel genom att ta körkort, säger Marie Axelsson.

– Och ingenting slår när man står där på studentdagen och de har lyckats. Då är jag så otroligt stolt över vad vi tillsammans har åstadkommit, avslutar hon.

Här finns verksamheter med träningsboende (LSS barn- och ungdomsboende) och skolsamarbete

Lyssna