Nyheter

Tips för att undvika att elev blir hemmasittare och ofrivilligt skolfrånvarande efter jullovet

Risken att hamna i ofrivillig skolfrånvaro och att bli så kallad hemmasittare är extra stor efter ett lov. Här är några tips att tänka på om man har ett barn som kan vara i riskzonen.

  • Även om lovet är till för återhämtning försök att hålla sig fast vid de rutiner som gäller vid skoldagar. Det kan gälla sömn, måltider och att komma ut ur rummet och bostaden. På så sätt blir inte skillnaden mellan skoldagar och lovdagar så stor.
  • Gör meningsfulla aktiviteter under lovet så att barnet/ungdomen inte fastnar på sitt rum eller isolerar sig.
  • Träffa någon kompis från skolan under lovet.
  • Börja förbereda i ett tidigt skede i för att skolan börjar igen så detta inte kommer som en överraskning. Det kan man till exempel göra genom att räkna ner dagar i en veckokalender eller att aktivt börja prata om att skolan börjar.
Lyssna