Läs mer

Kung Saga gymnasium, gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola med estetiskt inriktning i södra Stockholm. En skola att längta till!

Gymnasiesärskola

Kung Saga Gymnasium är den lilla skolan för dig som gillar musik, teater, dans och bild. Tycker du om att skriva låtar, spela in i studio, måla eller uppträda inför publik i en större ensemblegrupp, då ska du söka till oss. Kung Saga Gymnasium är gymnasiesärskolan där du kan vara med och påverka din egen skolgång, framtid och samhället du lever i. Vi jobbar med teater, musik, bild och dans kombinerat med de teoretiska ämnena för att göra undervisningen så konkret och lustfylld som möjligt för dig som elev.

På Kung Saga Gymnasium kan du välja att läsa på det estetiska nationella programmet eller det estetiska individuella programmet inom gymnasiesärskolan.

Det nationella programmet

Det nationella programmet innehåller kurser i svenska, engelska, matematik och naturkunskap och dessutom ska du praktisera på arbetsplatser (APL) under 22 veckor. De programfördjupande ämnena har en tydlig arbetslinje där skolan arbetar tillsammans med dig för framtiden.

Kung Saga riktar undervisningen mot samhället som vi lever och verkar i, så att du skall vara rustad att kliva ut i ditt vuxenliv efter fyra lärorika år på Kung Saga. Efter avslutad gymnasieutbildning är du redo att delta i och driva olika konstnärliga projekt, för fortsatta studier eller arbete inom det konstnärliga området. Du är även tränad i att framträda för människor, har en bred kunskap inom olika konstnärliga uttryck och har god självkännedom – färdigheter som är användbara inom en mängd olika områden på arbetsmarknaden. Du kommer att vara redo för vuxenlivet.

Det individuella programmet

På det individuella programmet utgår vi från dig i all undervisning. Du arbetar med att ta en självklar plats i vårt samhälle och du är en del i att påverka för en bättre framtid. Du arbetar i teman och ämnesövergripande i de olika ämnesområdena: estetisk verksamhet, språk och kommunikation, idrott och hälsa, natur och miljö, hem- och konsumentkunskap samt individ och samhälle.

Klara Elevhälsa vår samarbetspartner

Klara Elevhälsa stödjer skolan i det viktiga elevhälsoarbetet och vårt mål är att bedriva Sveriges bästa elevhälsa. Vi vet att när eleverna mår bra, når de också goda resultat. På uppdrag av skolan ser vi till att eleverna kan få stöd av exempelvis skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog och logoped.

Att satsa på elevhälsan är att investera långsiktigt i elevernas välmående, hälsa, studieresultat och framtid och det är vi glada för att denna skola gör. Klara arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är auktoriserade, ISO-certifierade och har kollektivavtal. Läs gärna mer på www.klarakompetens.se

Har du synpunkter på elevhälsans medicinska insatser på denna skola vänligen kontakta elevhalsa@klarakompetens.se eller ring 08-570 286 65.

Kung Saga fritids (KTT)

Kung Saga fritids (KTT) Kung Saga erbjuder sina ungdomar Fritids (KTT) på morgnar och eftermiddagar samt under skollov. Vi arbetar för ungdomarnas rätt till ett socialt sammanhang med kompisar och en rolig och meningsfull fritid. Vi jobbar med teater, musik, bild och dans liksom i skolan. Ni som är intresserade av fritids kontaktar er biståndshandläggare som då skickar en beställning till oss. Varmt välkomna!

Varmt välkomna!

Visa hela beskrivningen

hGymnasiesärskola, LSS-fritids

Hägersten, Stockholm

Visa alla bilder

Fakta Kung Saga gymnasium, gymnasiesärskola

Driftsform Egen regi
Lagrum LSS 9§7, Skollagen
Målgrupp Barn & Unga
Diagnoser/specialiteter Intellektuell funktionsnedsättning
Antal platser 45
S

Kontaktinformation

Kontakta Erik Rundcrantz, Rektor och verksamhetschef KTT

Skicka meddelande

Kontakta Erik Rundcrantz, Rektor och verksamhetschef KTT

072-5847008 Övriga kontaktuppgifter
Erik Rundcrantz, Rektor och verksamhetschef KTT
Telefon: 072-5847008

 • mail rektor: erik.rundcrantz@nytida.se

 • Ulrika Stöllman
 • Biträdande rektor
 • 073-234 76 60
 • ulrika.stollman@nytida.se

 • Nina Lager
 • Skoladministratör
 • 076-873 53 04
 • nina.lager@nytida.se

 • Jeanette Strömberg, Gruppchef - KTT ansvarig och skolskjutsansvarig
 • tel: 072-194 14 23
 • e-post: jeanette.stromberg@nytida.se

 • Elevsjukanmälan/Fritids, tel: 072 - 9719685

 • Helena/Nina W, tel: 0721 94 14 47

 • Sussi / Jonas 073 / 326 03 42

 • Therese B/Jonas/Susanne, tel: 073-326 03 42

 • Helena Lagerholm, arbetslagsledare/Andreas, tel: 072-194 14 47

 • Christina, speciallärare, tel: 072-971 96 85
I skolan och på fritids (KTT) har vi tillgång til inspelningsstudio, musiklokal med många olika instrument, dansstudio med spegelvägg och en stor sal med en scen och stor duk för bild- och filmvisning.
Varje elev har tillgång till en ipad och vid behov används skärmar för att dela av arbetsplatsen i klassrummet.

Kung Saga Gymnasium delar lokaler med Midsommargården, granne med Konstfack vid populära Telefonplan endast två minuters promenad från tunnelbanan. Midsommargården är ett aktivt kulturhus med charmiga 40-tals lokaler där möten och samarbeten mellan våra elever och andra faller sig naturligt. I huset finns även kommunalt bibliotek och Hemköp samt apotek
I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik
På Kung Saga Gymnasium finns 25 medarbetare. Bland vår medarbetare finns dramapedagoger och personal som är utbildad inom konst, musik samt musik- och mediaproduktion.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.