Visa alla bilder

hHVB

Egen regi
SoL 7.1.1
Vuxna
46
20+ år

HVB i Skarpnäck

F-huset på Skarpnäcksgården är ett HVB-boende, ett så kallat lågtröskelboende. Vi tar emot kvinnor och män med missbruksproblematik och/eller psykiska problem. Ålder 20 år och uppåt, vi har en snittålder på cirka 58 år. Hos oss kan personer bo allt från en dag till flera år. Vi vill erbjuda den bästa möjliga omsorgen till var och en som hit. Alla ska få möjlighet att utvecklas till största möjliga önskade självständighet och livskvalitet, därför arbetar vi alla utifrån en gemensam pedagogik.

På F-huset arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn. Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Därmed får hen kontroll (begriplighet), utmanas utifrån sina förutsättningar och får rätt stöd för att lyckas (hanterbarhet). Personen blir motiverad genom att vi jobbar utifrån hens egna motivationsfaktorer och styrkor vilket ökar meningsfullheten. Detta kan skapa nya tankebanor för att kunna ändra ett beteende och hitta en ny väg. Det kallar vi personlig pedagogik.

Arbetssätt

På F-huset arbetar vi utifrån följande metoder och arbetssätt:

Lågaffektivt bemötande

Vi lägger stor vikt vid att ha ett respektfullt bemötande, vi använder oss av pedagogiken ett lågaffektivt bemötande. Lågaffektivt bemötande tar sin utgångspunkt i en humanistisk människosyn som innebär att människor som av olika skäl har lätt att hamna i affekt ska kunna behålla sin självkontroll oavsett situation. Det lågaffektiva bemötandet är en icke-konfronterande metod. I det lågaffektiva bemötandet ingår ett förebyggande arbete för att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och för att undvika svåra eller stressande situationer. Ibland kan det räcka med att bara minska på krav och förväntningar. Tillgänglighet, tydlighet, förutsägbarhet och struktur är också viktiga delar för att skapa en fungerande vardag som hen behöver och mår bra av.

Motiverande Samtal MI

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som vi använder för att underlätta förändringsprocesser. Motiverande samtal handlar om att hjälpa hen att ta kontroll över ditt liv, se konsekvenser av nuvarande beteenden och att motivera till förändringar. Genom motiverande samtal kan vi hjälpa hen igenom en sådan förändringsprocess. Det handlar om vägledning snarare än råd.

Vi utgår från den aktuella situationen och skapar förutsättningar till att ta steget mot en stabil tillvaro utan exempelvis droger och alkohol. Vårt arbete bygger på beprövade och kunskapsbaserade metoder för att förebygga alkohol- och drogmissbruk.

KASAM-teorin

KASAM står för känsla av sammanhang. Det är ett begrepp som innebär att varje människa behöver känna sig delaktig i ett sammanhang som är begripligt och meningsfull för att må bra. Känslan av sammanhang avgör hur en hen klarar av att hantera stress. Detta är i sin tur avgörande för hur hen mår. KASAM består av tre delar:

Begriplighet – känslan av att det som händer är begripligt, strukturerat och går att förutse för personen.

Hanterbart – de resurser som behövs för att hantera tillvaron finns tillgängliga.

Meningsfullhet – att man är delaktig och vill engagera sig i de utmaningar som livet innebär.

Måltider

Du blir dagligen serverad frukost, lunch och middag. Vi försöker möta den enskildes önskemål om särskilda behov. Maten som serveras är varierad och näringsrik. Vid speciella helger och högtider anpassar vi måltiderna efter tradition och årstid.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Skarpnäcksgården F-huset

Skarpnäcksgården ligger rofyllt på gångavstånd från Skarpnäcks tunnelbanestation. Här bor personerna i enkelrum på 15 till 20 kvadratmeter med tvättställ och toalett. En del av rummen är handikapps anpassade. Det finns tillgång till gemensamma utrymmen för måltider, umgänge och att se på TV samt även en uteplats. Bibliotek, butiker och annan service finns i närheten i Skarpnäcks centrum.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Skarpnäcksgården F-huset finns cirka 23 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Hälso- och sjukvård: sjuksköterska vid enheten.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbunden Almega Vårdföretagarna och Almega Tjänsteföretagen, för våra skolor, med flera olika fackförbund.