Visa alla bilder

hHVB, Stödboende

Egen regi
SoL 7.1.1
Vuxna
25
20+ år

Viss annan heldygnsvård i hemlik miljö

Herrgården är ett korttidsboende, ett så kallat lågtröskelboende, för dig med drog- och missbruksproblem. När du bor på Herrgården får du tillsyn och stöd i din vardag med ADL och kontakter. Vi har tydliga rutiner för närvarokontroll flera gånger per dygn. Vi ställer krav på dig som bor hos oss och har nolltolerans mot hot och våld.

Efter två veckor upprättar vi individuella genomförandeplaner för att tillgodose dina behov av stöd och hjälp med att exempelvis sköta ditt dagliga liv och dina kontakter. Du får en kontaktman som kartlägger ditt stödbehov. Sedan planerar du, kontaktmannen och handläggaren tillsammans hur stödet ska se ut.

Herrgården har inte tillstånd för behandlande insatser. Arbetssättet är istället av motiverande och stödjande karaktär och mycket vikt läggs vid att bygga upp en tillitsfull relation. Vårdplanerings-/uppföljningsmöten hålls regelbundet tillsammans med dig, kontaktman, handläggare och eventuella vårdkontakter.

Steg för steg

Vi arbetar även målmedvetet med att förbereda dig för att klara ett självständigt boende. Det innebär att boendetiden inte är tidsbegränsad utan anpassas efter dina behov och din kapacitet. Under tiden du vistas på Herrgården kommer vi att arbeta sida vid sida med dig och handläggaren på kommunen.

Ett nästa steg kan vara att du flyttar till ett drogfritt boende. Boendeplaneringen görs med ett individuellt program för att du ska få en så fungerande återanpassning som möjligt.

Som boende på Herrgårdens äter du alla måltider i matsalen. Där, och i TV-rummet, serveras också fika. Vid speciella helger och högtider anpassar vi maten och serverar måltider som passar årstid och tradition.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Skarpnäcksgården Herrgården

Herrgården är en av Skarpnäcksgårdens fem enheter och präglas av hemmiljö i tre separata byggnader. Du bor i ett eget rum på 15 till 20 kvadratmeter och delar toalett och badrum med andra. Rummet är basmöblerat med säng, sängbord, byrå, matbord och stolar. Gemensamt kök och gemensam matsal, vardagsrum med TV. I trädgården finns flera sittplatser med trädgårdsmöbler.

I Nytida arbetar vi efter en gemensam pedagogik och med en samsyn kring grundläggande arbets- och förhållningssätt. Vi kallar det Nytidas ramverk för pedagogik. Det består av fem begrepp, eller pusselbitar: tillgänglighet, bemötande, motivation, samarbete och helhetssyn.Vi sätter ihop dessa pusselbitar så att det passar den enskilde personen. Det kallar vi personlig pedagogik.

Läs mer om Nytidas ramverk för pedagogik

På Skarpnäcksgården Herrgården finns cirka 19 medarbetare (alla anställningsformer). Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning inom social omsorg i form av till exempel omvårdnadsprogram, KY-utbildning inom social omsorg eller socionomutbildning. Hälso- och sjukvård: tillgång till sjuksköterska och läkare, samarbete med psykiatriska öppenvårds- och beroendemottagningar.

Via vår egen utbildningsorganisation Lära erbjuder vi internutbildningar för våra medarbetare, till exempel inom diagnoser, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Lära erbjuder även introduktionsutbildningar samt utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten. Alla våra chefer genomgår ett ledarprogram. Via Lära kan medarbetarna också, vid behov, få handledning för att lösa en specifik pedagogisk utmaning.

Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Almega Tjänsteföretagen med flera olika fackförbund.